Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och som student vid Mittuniversitetet.

Välkommen till Lärarutbildningen!

  • Programkod: ULGYG
  • Anmälningskod: M3761
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2020

Information om utbildningen finns på följande webbsidor:

Allmän information om Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

https://www.miun.se/utbildning/program/undervisning-och-manniskors-beteende/lararutbildning-amneslarare-med-inriktning-mot-arbete-i-gymnasieskolan/om-programmet/


Utbildningsplan (se också under "programinformation" nedan)

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5071Z5700vQQ3wZ5788Y06yY5Y97QQ.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation

SVENSKA/ENGELSKA, 300 hp

Termin 1
Engelska GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 2
Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 3
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Termin 4
Svenska Språket GR (A), Svenska för ämneslärare 1, 30 hp

Termin 5
Litteraturvetenskap GR (A), Svenska för ämneslärare 2, 30 hp

Termin 6
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp
Engelska GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Termin 7
Engelska GR (C), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 8
Svenska språket GR (C), Svenska för ämneslärare 3, 15 hp
Litteraturvetenskap GR (C), Svenska för ämneslärare 4, 15 hp

Termin 9
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, ämneslärarexamen mot arbete i gymnasieskolan, 15 hp
Svenska språket GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare i gymnasieskolan, 15 hp
alternativt
Litteraturvetenskap GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare i gymnasieskolan, 15 hp

Termin 10
Svenska språket AV, Svenska för ämneslärare, 30 hp
alternativt
Litteraturvetenskap AV, Svenska för ämneslärare, 30 hp

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Programmet börjar med Engelska GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp
Information om den första kursen finns på följande dokument:
Sida 2: välkomstbrev.

https://miun.box.com/s/exzijtorq9ghamuyuoyhooddlllqt1w1

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMartin Shaw