Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och som student vid Mittuniversitetet.

Vi ser fram mot att få lära känna dej under de kommande fyra terminerna som du kommer att studera hos oss för att avsluta dina studier med en magisterexamen i pedagogik våren 2022.

  • Programkod: UPROA
  • Anmälningskod: T2621
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Start: Höstterminen 2020

Programstart sker den 31 augusti, kl 16.00 - 18.00 i en videokonferens via ZOOM följ/kopiera denna länk, https://miun-se.zoom.us/j/7537329598, där du får möta Catharina Höijer som är programansvarig och några av övriga lärare på programmet.

Vid detta tillfälle ges information om programmet som helhet, vilka val som är möjliga att göra och annat du kan behöva känna till när du börjar programmet.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Enligt utbildningsplanen för Magisterprogrammet i pedagogik sker parallelläsning med Masterprogrammet. Samtliga kurser inom Magisterprogrammet ges även som fristående kurs. Det innebär att i de första kurserna, motsvarande 45 hp sker samläsning med studenter på masterprogrammet samt de som valt att läsa kurserna som fristående kurs. Det betyder att studentgruppen kommer att variera något över tid.

Utbildningen bedrivs till stor del genom självstudier, det vill säga stort eget ansvar för studierna

För att kunna ta del av och delta i de olika läraktiviteter som erbjuds i respektive kurs som ingår i programmet som leder fram till masterexamen i pedagogik, behöver du tillgång till dator med stabil internetuppkoppling. Din dator ska vara utrustad med både mikrofon, headset och kamera för att underlätta och möjliggöra kommunikation mellan dej, studiekamrater och lärare.

Varje termin består av två eller flera kurser beroende i vilken takt du väljer att studera. Varje kurser har en egen kursplan som beskriver respektive kurs syfte, lärandemål, kurslitteratur, examination med mera. Kursplaner och litteraturlistor revideras inför varje termin, se därför till att du har tillgång till den senaste versionen.

Den kurs som inleder studierna på programmet v 36 har kurskod PE073A, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter l. Kursen omfattar 7,5 hp. Kursansvarig är Maria Styf. För mer information, se den aktuella kursens välkomstbrev.

Utöver denna kurs kommer du under hösten att läsa kursen "Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I, 7,5hp" (kurskod PE076A) eller "Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5hp"
(kurskod PE075A). Kursansvariga för dessa kurser är Jimmy Jaldemark (PE076A) respektive Ulla Damber (PE075A).

Om du har frågor om de olika kurserna som ingår i programmet vänder du dej direkt till den som är kursansvarig för den aktuella kursen (kontaktuppgifter finner du i den övergripande informationen om programmet i kursrummet för programmets första kurs). Frågor som gäller programmet som helhet besvaras av programansvarig. Frågor av administrativ karaktär riktas till kursadministrationen eller studierektor.

Programansvarig: Catharina Höijer, catharina.hoijer@miun.se
Fakultetsadministratör: Ann Christine Jansson, ann-christine.jansson@miun.se
Studierektor: Marie Frykland, marie.frykland@miun.se

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer
Catharina Höijer

Programansvarig