Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet och som student vid Mittuniversitetet.

Vi i lärarlaget hälsar dig varmt välkommen till Programmet hälsa och rehabilitering i arbetslivet och dess första kurs Arbetsmarknad, arbetsliv och arbetslivsinriktad rehabilitering - en introduktion. Vi har beslutat att första terminen sker helt på distans, dvs inga fysiska träffar under ht-20. Programmet har många studenter och därför kommer vi att arbeta i mindre grupper vid vår första träff.

  • Programkod: VREAG
  • Anmälningskod: N7091
  • Ort: Sundsvall/Östersund
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2020

Vi inleder med tre webbaserade introduktionsdagar i kommunikationsverktyget Zoom, tis 1/9 till tors 3/9. Vi ber dig att välja ett av tre introduktionspass under tis fm. Varje pass är 60 min. Så snart du har fått tillgång till Moodle, loggar du in och väljer introduktionspass, dock senast mån 31/8 kl. 15.00.Varje pass rymmer max 40 studenter. Är ett pass fulltecknat kan du välja ett annat pass.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation

Utbildningens övergripande syfte är att studenten ska förvärva och utveckla kunskap och kompetens inom områdena hälsofrämjande arbete och förebyggande av ohälsa samt rehabilitering, med fokus på arbetslivet.

Ämnet Rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet fokuserar på den del av befolkningen som är i arbetsför ålder, varför arbete och arbetsliv står i centrum. Utbildningen är mångvetenskaplig och den teoretiska undervisningen belyser hälsa och rehabilitering utifrån olika perspektiv. Exempel på kurser som ingår är grundläggande psykologi, etik, juridik och medicinsk vetenskap, teori- och metodkurser i rehabilitering och hälsofrämjande arbetsliv samt vetenskaplig metod. Under utbildningen genomförs vissa uppgifter i samarbete med referensarbetsplatser, även fem veckors praktik på en arbetsplats ingår .

Programmet inleds med en introduktionskurs som berör de olika områden som sedan utgör programmets innehåll. Kursen innehåller övergripande orientering och kunskaper om;

- olika modeller att organisera välfärd
- det svenska välfärdssystemet, dess historia och uppbyggnad
- en övergripande orientering om den svenska arbetsmarknaden
- arbetets betydelse för människan
- aktörer i arbetslivsinriktad rehabilitering
ur ett individ-, organisations- och samhällsperspektiv.

Undervisningen, som sker via kursplattformen Moodle samt kommunikationsverktyget Zoom, består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. En stor del av undervisningen är egna litteraturstudier. Vid programstarten kommer en genomgång att ske av hur Moodle såväl som Zoom fungerar.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Att bedriva den här introduktionskursen helt på distans är nytt för oss alla. Vi är ödmjuka inför detta och kommer att möta utmaningen genom att bla erbjuda veckovisa frågestunder. Tillsammans är vi övertygade om att vi kommer att få en givande termin.

Vid tekniska problem (Moodle, Zoom, studentwebben), kontakta i första hand Helpdesk (https://www.miun.se/student/studentstod/it-tjanster/).

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCarolina Klockmo
För frågor rörande den första kursen, kontakta:
Carolina Klockmo: carolina.klockmo@miun.se

För frågor rörande programmet i sin helhet, kontakta programansvariga: Maria Warne: maria.warne@miun.se eller Åsa Tjulin: asa.tjulin@miun.se