Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap och som student vid Mittuniversitetet.

Vi är glada att du valt att studera hos oss och nu väntar två spännande år. Du kommer få planera och genomföra forskningsprojekt tillsammans med en eller flera av oss forskare. Programmet ges på heltid och består till stor del av ditt handledda forskningsarbete där du ingår i en forskargrupp. Samtidigt läser du kurser med andra program på avancerad nivå.

  • Programkod: HFORA
  • Anmälningskod: N4011
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

Jag träffar dig gärna innan första kursen börjar. Kontakta mig så avtalar vi en tid. Du kommer under de första kurserna att samläsa med de studenter som läser på mastersprogrammet i turism (STUAA) och sedan följer ett antal projektkurser där du arbetar i det aktuella forskningsprojektet.

Din första kurs kommer vara Turism i en föränderlig värld (KG022A).

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom http://www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Här finns kursplan med litteraturlista till första kursen: https://www.miun.se/utbildning/kurser/ekonomi-juridik-samhalle-och-turism/kulturgeografi/kulturgeografi-av-turism-i-en-foranderlig-varld-75-hp/kursplan/?kursplanid=24229

Så här ser kurserna ut det första året:
HT21
• Kulturgeografi, AV, Turism i en föränderlig värld, 7.5 hp
• Turismvetenskap, AV, Turism och hållbarhet, 7.5 hp
• Turismvetenskap, AV, Management och ekonomi inom turism, 7.5 hp
• Turismvetenskap, AV, Kvantitativa metoder i turism, 7.5 hp
VT22
• Turismvetenskap, AV, Kvalitativa metoder i turism, 7.5 hp
• Kulturgeografi/Turismvetenskap, AV, Individuell läskurs, 7.5 hp
• Projekt I, 15 hp

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSandra Wall-Reinius
Du kan nå mig via mail och telefon (0727045846)