Magisterutbildning i litteraturvetenskap

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Magisterutbildning i litteraturvetenskap och som student vid Mittuniversitetet.

Jag heter Anders E. Johansson och är tillsammans med Sven Anders Johansson ansvarig för magisterprogrammet i litteraturvetenskap. Har ni funderingar inför kursen får ni gärna höra av er med frågor till mig.

  • Programkod: HLIVA
  • Anmälningskod: M2841
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

Kursen ni ska läsa är en nätkurs, med obligatoriska online-seminarier via mötesverktyget Zoom. (Det första äger rum den 2/9, se schema.) Basen för kursen kommer att utgöras av lärplattformen Moodle. Där kommer ni bland annat att hitta studiehandledning, instruktioner för enskilda uppgifter och forum för diskussioner med era kurskamrater.

Programinformation

Programmet är upplagt så att ni under hösten kommer att läsa två 7,5 poängs kurser, samt inleda arbetet med uppsatsen. Under våren kommer ni sedan att ha ytterligare två kurser och skriva färdigt er uppsats.
Under året kommer vi att ha en del gemensamma seminarier med historieämnets magisterstudenter, något som vi tror kommer att bli mycket givande. Den första delkursen på programmet, Humanistisk vetenskapsteori, kommer jag således att hålla tillsammans med historikerna Samuel Edquist och Biörn Tjällén och vi ser fram mot att tillsammans fördjupa oss i teorier om hur forskning inom humaniora går till.
Den första delkursen, Humanistisk vetenskapsteori, kommer att bestå av fem obligatoriska seminarier, med början torsdag den 2 september. Inför seminarierna kommer ni att få uppgifter av olika slag, och det förutsätts att ni har läst bestämda delar av kurslitteraturen till dem. Mer detaljerad information ges på kursplattformen Moodle, som blir tillgänglig när ni registrerats. Innan kursen bör du ha införskaffat den kurslitteratur som nämns i kursplanen. Under den första kursveckan är det särskilt viktigt att du skaffat Bengt Hanssons bok "Skapa vetande: vetenskapsteori från grunden", eftersom den ska läsas inför seminariet 2/9 (liksom ett par korta texter av Kuhn och Popper som görs tillgängliga i PDF-format före kursstart).
Nina Lykkes bok "Genusforskning" tycks ha blivit slutsåld efter att litteraturlistan fastslagits. Om ni inte får tag på den på bibliotek eller antikvariat, så hänvisar vi er till det danskspråkiga originalet: "Kønsforskning: En guide til feministisk teorie, metodologie og skrift" (København: Samfundslitteratur, 2008). Den boken kan köpas på bl.a. Adlibris.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jag ser fram mot en givande höst. Hör, som sagt, gärna av er till mig, tel. 010 142 8326, e-post: anders.e.johansson@miun.se om ni har några frågor gällande kursen. Om inte, så träffas vi till hösten!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnders Johansson
Lärare