Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision och som student vid Mittuniversitetet.

Anna-Karin Stockenstrand heter jag och är programansvarig för programmet och jag hälsar dig varmt välkommen till programmet.

Du registrerar dig själv på programmet genom att registrera dig på terminens första kurs FÖ024A, Redovisning och revision, 15 hp. Registreringen öppnar 26/8 och stänger 6/9, sedan upphör möjligheten till registrering.

  • Programkod: SFRRA
  • Anmälningskod: L4113
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

Måndag den 30 augusti 2021, kl 10.15-13.00 är det programstart med introduktion och föreläsning via bildkonferens i Zoom.

Kursen bygger vidare på det ni tidigare lärt er på de redovisningsinriktade kurserna i utbildningen. Vi varvar teoretiska och praktiska moment. Vi rekommenderar att ni har skaffat huvudböckerna till kursstarten.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Programmet är ett campusprogram (med tillfällig anpassning via zoom) och samtliga i programmet ingående kurser är campuskurser med normal undervisning på helfart. Vilket förutsätter din närvaro här på campus.

Andelen moment med obligatorisk närvaro varierar mellan kurserna och framgår av respektive kursschema och -information. För kurser med salstentamen gäller att tentamen skrivs här på campus. Observera att hemtentamen kan förekomma på grund av coronaanpassad undervisning.

Spärrar i utbildningen förekommer, genom särskilda behörighetskrav till vissa kurser som kräver att du har avslutat vissa av de tidigare kurserna. Samtliga behörighetskrav framgår av kursplanen till respektive kurs.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång varmt välkommen till programmet och den första kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnna-Karin Stockenstrand
Programansvarig