VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Förvaltningsjuridiska programmet och som student vid Mittuniversitetet.

Jag som är programansvarig från ämnet statsvetenskap heter John Högström och jag arbetar på institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund. Programansvarig från ämnet juridik är Eva Lindahl-Toftegaard.

  • Programkod: SFVJG
  • Anmälningskod: L4841
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

Terminen börjar den 30 augusti och den 31 augusti 10.15-12.00 genomförs en introduktion. Under introduktionen kommer lärare som undervisar på programmet att presentera sig, och vi som är programansvariga kommer att presentera ämnena statsvetenskap och juridik. Introduktionsträffen genomförs digitalt (via Zoom), och länk till introduktionen kommer att distribueras vid terminsstart.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Enligt rektorsbeslut kommer första halvan av HT21 (tom v 44) genomföras via distansundervisning. Därefter bestämmer programmen själva hur de vill göra. Vi har beslutat att genomföra undervisningen genom s k blended learning vilket innebär att vi kommer ha en mjuk övergång till campusundervisning. Varje kursansvarig bestämmer själv upplägg och tanken är att möjliggöra viss, frivillig, närvaro på campus, men det blir inga obligatoriska träffar på campus under höstterminen. Under hela höstterminen genomförs också tentamen i form av hemtentamen. Vi räknar med att kunna återgå till normal campusundervisning VT22 och då kommer även obligatorisk närvaro och salstentamen återupptas.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Väl mött via Zoom den 31 augusti!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetJohn Högström
Docent och meriterad lärare i statsvetenskap