VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Samhällsvetarprogrammet och som student vid Mittuniversitetet.

Jag heter Sofie Blombäck och är tillsammans med Lasse Reinikainen progammansvarig för Samhällsvetarprogrammet


Höstens kurs på programmet är en av de som planeras att ges på campus redan från terminsstart, under förutsättning att läget med pandemin tillåter det. Vi kommer dock att se till att det går att genomföra obligatoriska moment på distans, för den som ev är i riskgrupp.

  • Programkod: SSAMG
  • Anmälningskod: M2371
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

Kursintroduktionen för programmets första kurs kommer att äga rum på campus, men även med möjlighet att följa den via Zoom. Se information i schemat.

För själva Samhällsvetarprogrammet ordnas en introduktion med information om programmet, 10-12 den 31 augusti. Introduktionen hålls enbart på Zoom.

Här finns länken: https://miun-se.zoom.us/j/65109869753

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5001Z5808vQQ3wZ5783Y07yY5Y97QQ.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Under programmets första år kommer ni att läsa Statsvetenskap A och B. Under det andra året läser ni Sociologi A och B. Tredje året läser ni först Samhällsanalys i teori och praktik, där det bland annat ingår möjlighet att göra praktik, innan ni väljer mellan Sociologi C och Statsvetenskap C inför sista terminen.

I välkomstbrevet för kursen Statsvetenskap A kan du läsa mer om hur den kurs ni ska läsa i höst är upplagd. Gå in och titta på det regelbundet, eftersom det kan komma att uppdateras ända fram till terminsstart, i takt med att vi får mer information om hur den Coronaanpassade campusutbildningen kan gå till.

Lärplattformen Moodle är den främsta kanal som vi använder för att kommunicera med er studenter under utbildningens gång. Om vi kommer att behöva hålla vissa moment online kommer vi även att använda verktyget Zoom. Du får tillgång till såväl Moodle som Zoom när du registrerat dig på första kursen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jag ser fram emot att få ses på campus i Sundsvall!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSofie Blombäck
Programansvarig