VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Socionomutbildning och som student vid Mittuniversitetet.

Här får du information om programmet, programmets första kurs och sådant som du behöver tänka på när du blivit antagen.

https://www.miun.se/student/antagen/

  • Programkod: SSOCG
  • Anmälningskod: P4011
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

De 10 första veckorna av programmet kommer att ske digitalt på grund av rådande pandemi och undervisningen hålls via Zoom. Zoom är en e-mötestjänst som Mittuniversitetet använder vid distansundervisning. Du kommer att nå länken till Zoom-mötet via lärplattformen Moodle när du registrerat dig på programmets första kurs.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Måndag 30 augusti 2021, klockan 11:15 introduceras socionomprogrammet och 15:15 ges en introduktion till programmets första kurs, introduktionen hålls via Zoom.

Den första kursen som heter Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion, 22,5 hp (kurskod SA083G) omfattar 15 veckors studier. Kursen består av fyra moment och de fyra första veckorna ägnas företrädesvis åt det första momentet som heter Introduktion till socialt arbete som ämne, praktik och forskning. I det första momentet hålls föreläsningar och du ska även delta i, och redovisa ett grupparbete. Momentet examineras genom en digital tentamen.

För att kunna komma igång med studierna så snabbt som möjligt är det bra om du kan införskaffa den obligatoriska litteraturen till moment ett inför kursstart, detta då de fyra första veckorna kan upplevas intensiva.

Information om kursens upplägg, examination och obligatorisk litteratur etc. framgår av kursplanen som återfinns på Mittuniversitetets hemsida eller via följande länk: https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=30631

Nedanstående litteratur (i moment ett) finns att tillgå i kursrummet (Moodle):
* International Federation of Social Workers. Global statement of ethical principles
* Thuren, Britt-Marie (2000) Den gamla gåtan om kvinnor och män (ett kapitel), I boken: Män och kvinnor? Vad vet en genusvetare?

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser fram emot att ha dig som student vid Mittuniversitetet och hälsar dig varm välkommen.

Väl mött.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMagnus Israelsson
Programansvarig