VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Magisterprogram i statsvetenskap och som student vid Mittuniversitetet.

2021 blir förhoppningsvis året när vi kan börja lägga pandemin bakom oss och så sakteliga återgå till det nya normala. Med termen ”nya normala” avses en tillvaro med fler digitala lösningar och mindre resor, åtminstone är det tanken och förhoppningen med magisterprogrammet i statsvetenskap som från och med den här terminen helt och hållet kommer att erbjudas på distans.

  • Programkod: SSVMA
  • Anmälningskod: M7531
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

Programmet inleds måndagen den 30 augusti med kursen "Politik och förvaltning på lokal nivå". Vid detta tillfälle kommer också en kortare genomgång av hela programmet att göras.

Denna första föreläsning, liksom alla övriga föreläsningar och seminarier inom programmet, sker online via Zoom.

Programinformation

Magisterprogrammet i statsvetenskap är inriktat mot politiskt beteende och offentlig förvaltning och
med ett särskilt fokus på det självständiga uppsatsmomentet som genomförs i projektform nära ämnets
forskare.

Under höstterminen läses fyra stycken kurser (ansvariga lärare inom parentes):
- Politik och förvaltning på lokal nivå (Bo Svensson)
- Ett medborgarperspektiv på demokrati (Sofie Blombäck)
- Socialt kapital, offentlig verksamhet och god samhällsstyrning (Håkan Gunneriusson)
- Forskningsmetod (Stefan Dahlberg och John Högström)

Programmet avslutas vårterminen 2022 med skrivandet av en magisteruppsats.

Samtliga kurser, med vissa undantag för metodkursen, är organiserade som läskurser där examinering sker via skriftliga inlämningar i seminarieform.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Hjärtligt välkomna till ett spännande läsår.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetStefan Dahlberg
Stefan Dahlberg, Professor (Programansvarig)