Basår/behörighetsgivande utbildning

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Basår/behörighetsgivande utbildning och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som är programansvariga heter Pernilla Johnsen och Jennie Sandström. Vi ska göra vårt bästa för att du ska trivas under din studietid.

  • Programkod: TBASX
  • Anmälningskod: K4311
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

Basåret i Östersund startar med en programträff måndag 30 augusti i O213. Då kommer du få praktisk information samt träffa lärare och annan personal. För att kunna hålla avstånd sker träffen i två grupper, den första kl 8.30-10.00 och den andra kl 10.30-12.00. Vilken grupp du tillhör kommer meddelas via e-post.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5051Z6801vQQ3wZ5783Y02yY5Y97QQ.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Vi rekommenderar att du innan programmet startar, i vecka 33-34, läser en preparandkurs i matematik för att fräscha upp dina matematikkunskaper. Preparandkursen i matematik är på tre högskolepoäng. Det behövs ingen särskild anmälan till den, utan du registrerar dig själv i Ladok till "Preparandkurs för matematik på basåret", MA014X. Kursen berättigar till studiemedel för veckorna 33-34. Ange i din ansökan till CSN att studierna startar den 16 augusti och att du läser 33 högskolepoäng (hp) under höstterminen.

Preparandkursen som sker på distans startar måndag 16 augusti kl 8.15-9.00 med en digital träff. Du hittar länk till denna och fortsatt schema för både preparandkurs och basåret via https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5051Z6801vQQ3wZ5783Y02yY5Y97QQ.html
Du kommer efter registrering få tillgång till en kurshemsida i Moodle där du hittar mer information om kursen och kontaktinformation till kursansvarig.

Kursbok är senaste upplagan av:
- Matematik 5000 Kurs 1c Blå lärobok. Alfredsson, Bråting m.fl. Natur & Kultur. ISBN 9789127421608.
Boken kommer också till användning i den första matematikkursen på basåret.

Själva basåret börjar sedan med att vi under vecka 35-43 läser basårskurserna Biologi 1 och Matematik 3. Kurslitteratur för dessa är senaste upplagorna av:
- Biologi, Campus 1, Arvanitis, Hamza och Sundberg. Sanoma utbildning. ISBN 9789152320402.
- Matematik 5000 Kurs 1c Blå lärobok. Alfredsson, Bråting m.fl. Natur & Kultur. ISBN 9789127421608.
- Matematik 5000 Kurs 2c Blå lärobok. Alfredsson, Bråting m.fl. Natur & Kultur. ISBN 9789127422537.
Dessutom kommer du behöva formelsamlingen:
- Formler och tabeller. Alphonce och Pilström. Natur & Kultur. ISBN 9789127422452 (uppl. 2) eller 9789127457201 (uppl. 3).

Undervisningen är anpassad utifrån rådande rekommendationer och kommer ske i en blandning av distans- och campusundervisning i mindre grupper. Detaljerad information ges vid respektive kursuppstart.

Några tips:
- Köp kurslitteratur i god tid innan respektive kurs börjar.
- Sök studiemedel för hela basåret på en gång. Annars kan det bli problem under vårterminen om du inte klarat alla höstterminens kurser.
- Under basåret behöver du en grafritande räknare. Två förslag är Casio fx-9750GII eller Texas TI-82 STATS men även andra går bra. Räknaren får dock inte vara symbolhanterande, se https://www.miun.se/utbildning/kurser/natur-och-miljo/matematik/godkanda-miniraknare/

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetPernilla Johnsen