VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Civilingenjör i datateknik och som student vid Mittuniversitetet.

Och till vad som kan bli dina fem roligaste år i livet. Vi som är programansvariga heter Magnus Eriksson (främst för år 1-3) och Stefan Forsström (år 4-5).

  • Programkod: TDTEA
  • Anmälningskod: F2971
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

Programmet startar med ett digitalt upprop via Zoom måndag 16 augusti kl. 10.15. Här hittar du mötet, https://miun-se.zoom.us/j/67396946251. Uppropet har obligatorisk närvaro. Anmäl därför eventuell frånvaro i förväg via mejl till cipr@miun.se för att behålla din plats på programmet.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom tinyurl.com/tdtea2021. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

På grund av den rådande Coronapandemin kommer vissa delar av undervisningen under höstterminen att ske i mindre grupper på campus och vissa delar på distans via det digitala verktyget Zoom. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Preparandkurs i matematik
En preparandkurs i matematik, som du har möjlighet att läsa, börjar den 16 augusti kl. 13.15 i det digitala verktyget Zoom. Här hittar du mötet, https://miun-se.zoom.us/j/6858822323.

Preparandkursen är inte obligatorisk men vi rekommenderar starkt att du läser denna kurs för att fräscha upp dina matematikkunskaper som förberedelse inför dina programstudier. Kursen är på tre högskolepoäng och du behöver inte anmäla dig för att läsa den, utan du får registrera dig på kursen direkt vid kursstarten. Kursen berättigar till studiemedel för veckorna 33 - 34.
För mer information om preparandkursen se separat välkomstbrev här!

Programstartsmöte och kursstart av obligatoriska kurser är måndag 30 augusti. Se schemat.

Viktig information inför programstarten
Vi har samlat all viktig information för dig som är ny student på programmet på sidan: www.miun.se/student/minastudier/grupper/civilingenjor-i-datateknik/ny-student-ht21/.

Här finns information om uppropet, preparandkursen och kurslitteratur som du behöver. Tänk på att beställa kurslitteraturen i god tid innan kurserna börjar.

Sidan är en undersida till programsidan, som du har nytta av under resten av utbildningen. Programsidan har kortlänk https://tinyurl.com/civdata.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Eller direkt till mig. Jag sitter i rum L431 och är vanligen på plats mellan kl 16.00 och 18.00 för att ge studievägledning, ta emot synpunkter och förslag kring utbildningen och svara på frågor.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMagnus Eriksson