VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Ekoingenjör och som student vid Mittuniversitetet.

  • Programkod: TEKOG
  • Anmälningskod: B4021
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

Den 30/8 är det programstart med en introduktion 8.15-10.00 (ses i schemalänk nedan). Vid detta tillfälle kommer du att träffa programansvarig och lärare på programmet och en mer detaljerad programinformation ges med kursöversikt obligatoriska moment etc. V37 är första fältveckan, den kommer i år att genomföras hemifrån (ingen fysisk närvaro krävs).

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50gQ6560YvQQ35Z8773Y0Zy9007393Y69Q679.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Vi på Ekoteknik tillämpar blended learning som undervisningssätt. Det innebär fysiska föreläsningar i lektionssal men som också kan livestreamas. Föreläsningsanteckningar och övrigt material läggs ut på respektive kurshemsida. Som campusstudent på ekoingenjörsprogrammet får du tillgång till allt digitalt undervisningsmaterial som distansstudenterna men en utbildning med en starkare inramning. Det innebär att laborationer, seminarier och examinerade moment görs på campus. Vår ambition är att också under första delen på hösten kunna erbjuda fysiska träffar om än inte i samma omfattning som normalt. Från november och framåt år tanken att utbildningen ska kunna ges som normalt.

Som ekoingenjör erbjuds du möjligheten att gå en två veckors preparandkurs i matematik. Detta för att ge en möjlighet att fräscha upp kunskaperna. Kursen ges på distans två veckor innan terminsstart, vecka 33 och 34. Kursen berättigar till studiemedel, men kan inte ingå i examen. Ange i så fall till CSN att studierna börjar den 16 augusti och att du läser 33 poäng under höstterminen (3 förutbildningspoäng för preparandkursen och 30 högskolepoäng för programstudierna). Mer information om preparandkursen finns i välkomstbrevet till Preparandkurs för matematik på högskolan, MA015X, se www.miun.se/sommaren2021_ma015x_K4059. Där finns även en länk till exempel på uppgifter som man bör kunna lösa.

Obs! Om du avser att gå kursen så tänk på att försöka skaffa boken (Matematik startbok ISBN 9789144134024) i förväg då kursen är kort!”Dina programstudier startar med att du läser två kurser parallellt
-MX043G, Miljö och Naturresurser, 15 hp
-MA133G, Envariabelanalys, 7,5 hp

Ibland kan leveranstiden från förlagen vara ganska lång så det är en bra idé att i god tid innan kursstart
beställa kurslitteraturen till de två första kurserna så att du inte riskerar att hamna efter. Kurslitteraturen hittar du i respektive kurs välkomstbrev som kan sökas fram på följande sida:

https://www.miun.se/student/antagen/valkomstbrev/

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkommen till Östersund i september!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAndreas Andersson