Sportteknologi - högskoleingenjör produktutveckling

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Sportteknologi - högskoleingenjör produktutveckling och som student vid Mittuniversitetet.

Vi är mycket glada att du blivit antagen till programmet och vi hoppas du ska trivas hos oss under din studietid.
Här i välkomstbrevet hittar du information om programintroduktionen, schema, registrering, kurslitteratur, kontaktpersoner och hur du gör för att komma igång med dina studier.
Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se.

  • Programkod: THPUG
  • Anmälningskod: H4301
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

Välkommen till programintroduktion den 30:e augusti kl 8.15 i sal Q221 i hus Q på Mittuniversitetets campus i Östersund. Där kommer du möta dina nya klasskamrater samt flera av oss som undervisar eller på annat sätt arbetar med Sportteknologiprogrammet. Vi kommer informera om utbildningsprogrammet och en del praktisk information som är bra att känna till när du studerar på Mittuniversitetet.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5041Z3809vQQ3wZ5783Y01yY5Y97QQ.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Undervisningen kommer ske på plats på campus direkt från terminsstarten HT21. Om myndigheterna inför ytterligare restriktioner kan undervisningen komma att ges i digital form i höst genom exempelvis videoföreläsningar.

Inledande kurser
Utbildningen inleds med två kurser som heter Introduktion till ingenjörsarbete och produktutveckling samt Envariabelanalys 1. Kurserna läses parallellt. Introduktionskursen undervisas genom föreläsningar, övningar och grupparbete men innehåller också en hel del självstudier. Matematikundervisningen i envariabelanalys består främst av föreläsningar, räkneövningar och självstudier. På följande länkar finner du kursplanerna och listor på den kurslitteratur du bör införskaffa till dessa kurser.

Introduktion till ingenjörsarbete och produktutveckling, 15 hp:
https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=30588

Envariabelanalys 1, 7,5 hp:
https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=30690

Preparandkurs i matematik
För att ge en möjlighet att fräscha upp kunskaperna inför den första matematikkursen erbjuder vi en preparandkurs i matematik som ges på distans två veckor innan terminsstart, vecka 33 och 34. Kursen berättigar till studiemedel, men kan inte ingå i examen. Ange i så fall till CSN att studierna börjar den 16 augusti och att du läser 33 poäng under höstterminen (3 förutbildningspoäng för preparandkursen och 30 högskolepoäng för programstudierna). Mer information om preparandkursen finns i välkomstbrevet till Preparandkurs för matematik på högskolan, MA015X, se www.miun.se/sommaren2021_ma015x_K4059. Där finns även en länk till exempel på uppgifter som man bör kunna lösa. Vi rekommenderar att du gör uppgifterna för att se vad du kan.

Obs! Om du avser att gå kursen så tänk på att försöka skaffa boken (Matematik startbok ISBN 9789144134024) i förväg då kursen är kort!

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser fram emot att erbjuda dig en inspirerande och lärorik utbildning!
Om du har specifika frågor om programmet så får du gärna höra av dig till oss: David Sundström, programansvarig, david.sundstrom@miun.se och Åsa Danvind, studierektor, asa.danvind@miun.se. Välkommen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetDavid Sundström
Programansvarig, Sportteknologi - högskoleingenjör produktutveckling