Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling och som student vid Mittuniversitetet.

Vi ser fram emot att få träffa dig och hoppas att du ska få en givande och inspirerande tid med oss. I det här brevet hittar du information om programmets upplägg och innehåll. Det är viktigt att du läser igenom hela brevet noga så att du är förberedd inför programstart. Hör gärna av dig om det är något du undrar över. Kontaktuppgifter finns längre ner i brevet.

  • Programkod: TKLEA
  • Anmälningskod: H4131
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Start: Höstterminen 2021

Programstart är måndagen den 30 augusti i lärplattformen Moodle, där information läggs ut om hur du kommer igång. De två första veckorna kommer du att arbeta med individuella uppgifter som syftar till att introducera dig till ämnet och förbereda dig för gruppdialog och examinerande moment vid startträffen som äger rum den 13-14 september.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri15166400000YQQ39Z6596007y1Y3977gQ7g3X9Y65ZQ6.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Den här utbildningen innehåller obligatoriska träffar vid Campus Östersund. För närvarande anpassar vi träffarna till Coronasituationen. Uppdateringar sker löpande.

Utbildningsprogrammets syfte är att ge färdigheter och kunskaper som krävs för att kunna leda utvecklings- och förbättringsarbete inom olika typer av organisationer. Utbildningen är på avancerad nivå och du som student har ett stort ansvar för ditt eget lärande. Du lägger själv upp din egen studieplan utifrån kursupplägget.

Utförlig information om utbildningens innehåll och länk till programmets utbildningsplan finns på mittuniversitetets webb på denna adress:
https://www.miun.se/utbildning/program/undervisning-och-manniskors-beteende/magisterprogram-i-kvalitets--och-ledarskapsutveckling/om-programmet/

Programmet består av fyra kurser som läses på halvfart:
Termin 1: Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del I, 15 hp
Termin 2: Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del II, 15 hp
Termin 3: Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del III, 15 hp
Termin 4: Kvalitetsledning AV, Examensarbete, 15 hp

UPPLÄGG FÖR TERMIN 1-3
De tre första terminerna är indelade i olika teman med koppling till kundorienterad verksamhetsutveckling. Varje termin innehåller tre träffar som har följande upplägg:

Träff 1 är examinerande och kräver i vanliga fall närvaro på plats två dagar i Östersund. Observera att denna träff i år är ersatt av digital träff på distans p.g.a Covid-19. Läs mer om det längre ner i brevet. Träffen äger rum i början av terminen och syftar till att ge både introduktion och fördjupning. Träffen innehåller föreläsningar, gruppdialog och övningar där ni får ta del av andras erfarenheter och perspektiv. Under denna träff påbörjas också terminens projektarbete.

Träff 2 genomförs digitalt två dagar på distans via programmet Zoom. Träffen syftar till att ge fördjupning och erbjuder "det lilla extra". Fokus ligger på gruppövningar och samskapande av kunskap.

Träff 3 är examinerande och kräver närvaro två dagar på plats i Campus Östersund. Under träffen presenteras och diskuteras genomfört projektarbete. Träffen innehåller även ytterligare fördjupning och förberedelser inför kommande termin.

Inför träffarna kommer du att förbereda dig genom att titta på förinspelade videoklipp, läsa artiklar och litteratur samt genomföra olika uppgifter. Under träffarna kommer fokus att vara på interaktivitet och övningar som utgår ifrån dessa förberedelser. Träffarna ska ses som ett komplement till kurslitteraturen som ska hjälpa dig i din inlärningsprocess. Det är viktigt att du studerar kurslitteraturen med eftertanke. När du t.ex. läser om de olika teorierna så fundera över vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Ägna tid åt att förklara teorierna för dig själv utifrån olika exempel och händelser i vardagen. Ställ frågor till de texter du går igenom och jämför teorier och modeller med egna erfarenheter.

De tre första terminerna examineras via salstentamen, hemtentamen, projektarbete och reflektionsuppgift. Var och en av dessa examinationsmoment fyller olika funktioner i uppfyllandet av lärandemålen. Examinationen är uppbyggd utifrån en progression som innebär att tyngdpunkten på examinationen i början av kursen ligger på baskunskaper (salstentamen) för att senare till största delen handla om djupinlärning (hemtentamen, projektarbete och reflektionsuppgift).

De tre första terminerna innehåller projektarbeten som genomförs i grupp. Dessa syftar till att ge fördjupning kring kursens teman, och till att förbereda er vetenskapligt inför examensarbetet. Varje grupp tilldelas en handledare som kan bidra med stöd och råd. Gruppen ska självständigt organisera, planera och genomföra arbetet. Projektredovisas skriftligt och muntligt under terminens tredje träff. Projektgruppen kommer även att opponera på andra gruppers arbeten, utifrån en Critical-friends modell.

TERMIN 4
Under termin 4 skrivs examensarbetet. Det skrivs i par eller enskilt. Examensarbetet redovisas skriftligt och muntligt. Du kommer även att opponera på ett annat examensarbete. Tidigare examensarbeten i utbildningen finns sökbara i universitetets databas:
https://miun.diva-portal.org/
Välj "Studentuppsatser" och skriv "kvalitets- och ledarskapsutveckling" i sökfältet.

FÖRBEREDELSER INFÖR PROGRAMSTART

Beställ kurslitteraturen redan nu så att du har den tillhanda när terminen startar. Obligatorisk kurslitteratur för termin 1 är:

Författare/red: Bergman, B. & Klefsjö, B.
Titel: Kvalitet från behov till användning
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 6
ISBN 9789144143088

Författare/red: Klefsjö, B. et al
Titel: De sju ledningsverktygen
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 1
ISBN 9789144006079

Författare/red: Bloch, E. & Elmgart, A.
Titel: Kundfokus: skapa kundvärde och hållbara resultat
Förlag: Liber
Upplaga: 1
ISBN 9789147122370

Författare/red: Bryman, A.
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Förlag: Liber
Upplaga: 3
ISBN 9789147112067

Författare/red: Yukl, G. & Kaulio, M.
Titel: Ledarskap i organisationer
Förlag: Prentice Hall
ISBN 9780273739234

Följande datum äger träffar rum under HT2021, så se till att ha dessa fria i din kalender. Tider finns angivna i schemat:

Träff 1 (examinerande): 13–14 september. Träffen ges i år digitalt via Zoom p.g.a Covid-19.

Träff 2: 11 och 18 oktober. Båda dagarna ges digitalt på distans i Zoom.

Träff 3 (examinerande): 13–14 december. Vi planerar just nu för att genomföra träffen på plats i Campus Östersund. Vid ev. förlängningar av restriktioner kan vi bli tvungna att ändra till distans. Därför rekommenderar vi att du ser till att ha avbokningsmöjlighet när du bokar resa och boende.

Tentamensdatum finns i schemat. Detta läsår är salstentamen ersatt av digital webbtentamen som ges på programsidan i Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi hoppas att du ska trivas hos oss! Vi ses efter sommaren :)

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetPetter Stenmark
Programansvarig