VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Processoperatör och som student vid Mittuniversitetet.

Grattis!
Till dig som är antagen till Högskoleprogrammet till processoperatör vid Mittuniversitetet. Vi hälsar dig varmt välkommen till vårt program och hoppas att du skall få en mycket givande studietid. Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig som programansvarig. Du hittar kontaktuppgifter sist i välkomstbrevet.

Med vänliga hälsningar

Gunilla

  • Programkod: TPRCG
  • Anmälningskod: G2451
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

Studenterna vid programmet till processoperatör kommer att läsa samma kurser som studenter som är antagna till Processoperatörsprogrammet på Umeå universitet. Utbildningen förutsätter att du studerar på heltid. Den större delen av utbildningen är nätbaserad. Det innebär att du kommer att bedriva merparten av studierna på hemorten och undervisningsmaterialet kommer att finnas på en lärplattform.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5051Z7801vQQ3wZ5783Y02yY5Y97QQ.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Behålla din plats på programmet
För att behålla din plats på programmet behöver du:
1) Delta vid obligatoriskt upprop via Zoom den 30/8 som sker i samband med kursstarten för kursen ”Inledande kurs för processoperatörer” som ges av Mittuniversitetet.
2) Logga in i lärplattformen Moodle/Canvas senast under vecka 36.

Det är viktigt att du uppfyller ovanstående krav, annars kommer du att förlora din studieplats.


Om du av någon anledning inte kan närvara vid programstart, måste du kontakta programansvarig Gunilla Pettersson via e-post senast måndag 30/8. klockan 10.00 för att behålla din plats på programmet. Efter denna tidpunkt börjar vi anta studenter som står på reservlistan. Om du av någon anledning har ångrat dig och inte vill gå programmet måste du meddela detta till Gunilla omedelbart eller själv lägga ett återbud på antagning.se.

Den övervägande delen av utbildningen är nätbaserad. Det innebär att du kommer att bedriva merparten av studierna på hemorten och undervisningsmaterialet kommer att finnas på en lärplattform. En del av kurslitteraturen är på engelska. Du träffar lärare för föreläsningar, lektioner och seminarier och frågestunder ca två gånger per vecka via e-mötesprogrammet Zoom. En del av dessa träffar innehåller obligatoriska undervisningsmoment. Alla studenter har dessutom tillgång till lärare via lär plattformar under hela utbildningen.

Det krävs ingen större datorvana för att använda det nätburna undervisningsmaterialet. Vi använder oss av lär plattformen Canvas på Umeå universitet och Moodle på Mittuniversitetet och e-mötesprogrammet Zoom på utbildningen. Din dator kan vara antingen en PC eller en Mac, och du behöver tillgång till fast internetuppkoppling.

På lär plattformarna hittar du bland annat allt kursmaterial, schema, lista över kursdeltagare, meddelande från lärare och information om programmet.


Höstterminens kurser
Den första terminen på Högskoleprogrammet till processoperatör innehåller följande kurser:
1) Inledande kurs för processoperatörer (7,5 hp)
Ges av Mittuniversitetet, mellan 210830 – 211027. Upprop för utbildningen sker i samband med kursstart på den här kursen.
2) Algebra och analys för processoperatörer (7,5 hp)
Ges av Umeå universitet mellan 210830-211027
3) Allmän kemi (7,5 hp)
Ges av Umeå universitet mellan 211028-211128
4) Kemi med energiteknik (7,5 hp)
Ges av Mittuniversitetet mellan 211129-220116

Träffar i Umeå och Sundsvall
Under programmet kommer träffar i Umeå och Sundsvall att hållas för exempelvis muntliga redovisningar och laborationer. Vi träffas på någon av orterna 2-3 gånger per termin. Första träffen kommer att vara på kursen ”Inledande kurs för processoperatörer” i Umeå den 7-9 september. Du bekostar själv resa och boende vid träffarna och ansvarar för att boka resa och boende själv.

Litteratur
Kurslitteratur för programmets kurser finns bifogat i slutet av det här välkomstbrevet.


Hör gärna av dig till mig om du har funderingar kring något som rör programmet.
Programansvarig: Gunilla Pettersson
gunilla.pettersson@miun.se
070-2000 525

Kurslitteratur på Högskoleprogrammet till processoperatör

• Inledande kurs för processoperatörer
o Endast kompendier och föreläsningsanteckningar som tillhandahålls på lärplattformen
• Algebra och analys för processoperatörer
o Endimensionell analys, Upplaga 1, Månsson och Nordbeck, Studentlitteratur, ISBN 9789144056104
• Allmän kemi
o Chemical Principles, 8:e upplagan, Zumdahl & Decoste, ISBN 9781305581982
• Kemi med energiteknik
o Chemical Principles, 8:e upplagan, Zumdahl & Decoste, ISBN 9781305581982
o Energiteknik, upplaga 3, Alvarez, Studentlitteratur
• Tillämpad energiteknik för processoperatörer
o Energiteknik, upplaga 3, Alvarez, Studentlitteratur
• Drift och underhåll
o Leo Hagberg och Tomas Henriksson 2018, Underhåll i världsklass, OEE Consultants AB
• Produktion av mineraler, petroleum och kemikalier
o Endast kompendier som tillhanda hålls på lärplattformen
• Industriförlagd praktik för processoperatörer
o Ingen kurslitteratur
• Biofiberteknologi för processoperatörer
o Massa och papper - en grundbok, Mats Kassberg, Magdalena Erlandsson, Gunnar Gavelin, 1998 Förlag: Skogsindustrins utbildning i Markaryd AB, ISBN 91-7322-233-X
• Miljöteknik och hållbar utveckling
o Miljöteknik – för en hållbar utveckling, Upplaga 1:4, Ammenberg och Hjelm (red.) Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-09275-1
• Elteknik
o Tillämpad ellära, Upplaga 2, Arne Sikö, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-00679-6
• Industriella mätsystem
o Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control, Upplaga 2, William C Dunn, McGraw-Hill, 2018, ISBN 9781260122251
• Reglerteknik
o Ej fastställd
• Projekt, projektledning och arbetsmiljö
o Ej fastställd
• Produktions och kvalitetsteknik
o Kvalitet från behov till användning, Femte rev upplagan, Studentlitteratur, Bergman B och Klefsjö B, 2012 ISBN: 9789144078250


070-2000 525

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetGunilla Pettersson