VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Programvaruteknik och som student vid Mittuniversitetet.

Vi på institutionen för Data- och Systemvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund gratulerar dig till att du har blivit antagen till programmet. Vi hoppas att du ska trivas bra hos oss de kommande tre åren.

  • Programkod: TPVAG
  • Anmälningskod: C4481
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

Programmet startar måndagen den 30 augusti (v. 35) kl. 09.00 med en träff i vår egna undervisningssal "Hundkojan" (sal: Q167b).

Mer information om programmet och starten kommer vi att skicka till dig som blivit antagen till programmet. Vi skickar via e-post. Om du av någon anledning inte får denna studiehandledning kan den laddas hem från följande adress: https://bit.ly/tpvag-ht21

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Under hela utbildningen kommer du att läsa två kurser parallellt. De två första kurserna är:

Kurskod: DT186G
Kursnamn: Programvaruteknik, introduktionskurs
Kursplan: https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=23861

Kurskod: DT179G
Kursnamn: Programmeringens grunder
Kursplan: https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=30557

I varje kursplan finner du bland annat vilken litteratur som används i kurserna. Det är bra att ha kurslitteraturen till hands när kurserna startar.

OBS!
1. Beroende på hur pandemiläget ser ut vid programstart kan vi behöva dela upp startträffen i flera olika pass.
2. Du kommer INTE att se ditt schema via den länk som det hänvisas till här ovan. Använd i stället: https://schema.dsv.nu

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång varmt välkommen till oss på Mittuniversitetet.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetProgramvaruteknik
Robert Jonsson, programansvarig