Masterprogram i teknisk yt- och kolloidkemi

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Masterprogram i teknisk yt- och kolloidkemi och som student vid Mittuniversitetet.

Programmet läses tillsammans med studenter i årskurs 4 på civilingenjörsprogrammet i Teknisk kemi, TCTKM HT2018.

  • Programkod: TTYKA
  • Anmälningskod: G2531
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

Du läser samma kurser som det ordinarie civilingenjörsprogrammet i Teknisk kemi och första kursen i Yt- och kolloidkemi, 15 hp, startar måndagen den 30 augusti 2021, kl 10.15 i sal SCA5091 som nås via S-huset på Campus. Vi samlas i trapphuset på våning 3 i S-huset och går gemensamt upp en trapp till föreläsningssalen. Mer information kommer om pandemin ställer till det för att träffas fysiskt.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5001Z0800vQQ3wZ5774Y09yY5Y97QQ.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Studierna är planerade till campus Sundsvall om ej pandemin påkallar andra lösningar.
Kurslitteratur:
Kronberg, B.; Holmberg, K.; Lindman, B. Surface chemistry of surfactants and polymers, senaste upplagan. Finns även som e-bok via länk:
https://www.wiley.com/en-se/Surface+Chemistry+of+Surfactants+and+Polymers-p-9781119961246

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMagnus Norgren
Magnus Norgren (programansvarig masterprogrammet i Yt- och kolloidkemi)