Specialistutbildning, Distriktssköterska

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Specialistutbildning, Distriktssköterska och som student vid Mittuniversitetet.

Hjärtligt välkommen till en utbildning som kommer att ge dig möjligheter till ett varierat och givande arbete. Som distriktssköterska kan du arbeta hälsofrämjande inom barnhälsovård, elevhälsa och hälso- och sjukvård för vuxna och äldre. Distriktssköterskan är ansvarig för hälsofrämjande omvårdnad och sjukvård i hemmet och på hälsocentral/vårdcentral/annan mottagning.

  • Programkod: VDISA
  • Anmälningskod: O7021
  • Ort: Sundsvall/Östersund
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

Kursintroduktion måndag v 35 klockan 8.30. Du deltar via länk som finns i schemat för VDISA HT21 samt i lärplattformen Moodle, tillgänglig efter registrering på första kursen. V 35 tom V 36 innefattas av egna studier och föreläsningar, vissa förinspelade och vissa kan ses endast i realtid. Under v 37 kan du efter överenskommelse med den kliniska verksamheten påbörja din första VFU period.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Distansformen innebär att den största delen av dina studier görs hemma. Du som student kan genom länkar och inspelade föreläsningar delta i undervisningen på annan ort än Sundsvall/Östersund. Du som student bör försäkra dig om att du har tillgång till bra internetuppkoppling, kamera och headset i god tid före kursstart.

Obligatorisk examination i simuleringsmiljö kommer att ske i Östersund v 1 2022 (med reservation för Coronarestriktioner).

Verksamhetsförlagd utbildning, sammanlagt tolv veckor (3 veckor per placering) i barnhälsovård, elevhälsa och hälso- och sjukvård för vuxna och äldre, sker i hälso- och sjukvård i Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt kommunernas hälso- och sjukvård. Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning sker via trepartssamtal där student, handledare och lärare deltar.

Observera! Den första delen av den verksamhetsförlagda utbildningen (barnhälsovård, elevhälsa) kan påbörjas redan andra kursveckan v 37. Är din hemort en annan än där vi har avtal för verksamhetsförlagd utbildning, bör du i god tid innan terminen börjar själv ordna plats för verksamhetsförlagd utbildning och samråda med kursansvariga i utbildningen (Åsa Carlsund, asa.carlsund@miun.se och Ylva Rönngren, ylva.ronngren@miun.se ). All kontakt för VFU placeringar ska gå igenom VFU-samordnare på orten. Observera att handledaren ska vara erfaren och ha handledarutbildning eller att det finns tillgång till en person med fördjupad kunskap i handledning.

Nedanstående brev ska medtagas vid ansökan om VFU på annan ort.

Brev angående VFU
Överenskommelse angående verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Specialistutbildning
Utbildningens upplägg:


Termin 1
V 35-V 44 2021
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning barn och ungdomars hälsa och ohälsa (inklusive VFU), 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning barn och ungdomars hälsa och ohälsa (inklusive VFU), 7,5 hp
V 45-V 02 21/22
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning vuxnas hälsa och ohälsa (inklusive VFU), 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning vuxnas hälsa och ohälsa (inklusive VFU), 7,5 hp

Termin 2
Valbar inriktning 1 V 03-V 12 2022
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Termin 2
Valbar inriktning 2 V 03-V 12 2022
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Termin 2 V 13- V 22 2022
Omvårdnad AV, Examensarbete med inriktning distriktsvård, 7, 5 hp
Medicinsk Vetenskap AV, Farmakologi och förskrivningsrätt, 7, 5 hp

Termin 3 V 36- V 45 2022
Omvårdnad AV, Examensarbete med inriktning distriktsvård, 7, 5 hp
Medicinsk Vetenskap AV, Farmakologi och förskrivningsrätt, 7, 5 hp

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnnika Kjällman-Alm