VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Sjuksköterskeutbildning och som student vid Mittuniversitetet.

Helén Rönning heter jag och är ansvarig för sjuksköterskeutbildningen tillsammans med Cecilia
Segevall. Du kommer träffa oss i utbildningen till och från i olika forum. För oss är det viktigt att Du känner igen oss och vet att Du alltid kan ta kontakt vid funderingar och frågor. Du som student är viktig för oss för att kunna säkerställa en bra utbildning utifrån de förutsättningar som finns.

  • Programkod: VSSKG
  • Anmälningskod: O4011
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2021

Du är välkommen till programstart måndagen den 30 augusti 2021, kl 09.00-12.00. Programstarten sker digitalt i ett program som heter zoom. Här är länken till mötet: https://miunse.zoom.us/j/62851144132
Testa gärna innan att koppla upp dig till mötet genom att klistra in länken i din webbläsare. Du kan hitta mer information om zoom här: https://www.miun.se/student/studentstod/it-tjanster/zoom/

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Din utbildning till sjuksköterska är på heltid, och varvas under tre år mellan teori och praktik. Det innebär att Du förväntas bo på plats för att kunna ta del av Din utbildning på ett bra sätt.
Din utbildning kommer ske i Östersund och omkringliggande regioner och kommuner, många moment i utbildningen sker tillsammans med campus Sundsvall. Det kan innebära att Du till exempel kan göra verksamhetsförlagd utbildning i Västernorrland eller Jämtland Härjedalen.

Sjuksköterskeutbildningen innehåller delkurser, som är olika långa. Det är viktigt att Du alltid förbereder Dig inför kursstart och inför alla moment som ingår i en kurs. Det innebär att Du kommer lära dig mer då och kunna fråga och vara aktiv under kursen på ett mycket bra sätt för Ditt lärande. Det gör du genom att ta del av kursens plan för innehåll, det vill säga kursplanen. I kursplanen står alltid vad Du ska kunna när kursen är slut och i vilken litteratur Du hittar det Du ska lära dig. Det är viktigt att Du även nu inför programstart beställer hem den kurslitteratur Du behöver inför första kursen, så Du har
tillgång till böckerna redan från dag 1.

Den första kursen Du ska läsa heter; OM083G Omvårdnad GR(A) Omvårdnadens kunskapsområde 7,5 hp - se välkomstbrev för kursen. Kursstart är tisdag den 31 augusti på campus, det vill säga, kursstartarten sker på plats på campus i Östersund. Tid och sal - se välkomstbrev för kursen samt schema för kursen.
Du kan hitta kursens kursplan genom denna länk; https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=23898
Den kurslitteraturen som finns i första kursen kommer Du ha med Dig genom utbildningen och är kurslitteratur Du bör köpa, eller om Du kan få tillgång till den på nätet. Det är viktigt att ha litteraturen lätt tillhands under hela Din utbildning när Du behöver den för att kunna ta del av Din utbildning på bästa sätt.

Höstterminens första 10 veckor under år 2021 kommer vara covid-19 anpassad. Det innebär för Dig att till största del kommer undervisning ske via internet. Visa delar kommer redan nu ges på campus. Troligtvis kommer senare del under terminen ske mer på campus, beroende på läget i samhället. Mittuniversitetet följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du kommer få mer information efterhand under höstterminen via den kurs du går.

Det är viktigt att du under hela utbildningen har tillgång till stabilt nätverk (som du brukar kunna använda utan att internet kopplas ner), en bra dator, webkamera (som sitter i datorn eller en som du sätter på datorn), och ett bra headset (så du kan prata med dina kurskamrater och även hör dina kurskamrater/föreläsaren bra).
Programmet som föreläsningar/examinationer ofta sker via heter zoom.. Det som krävs av dig är att du laddar hem Zoom till din dator. Varje tillfälle som sker via internet via Zoom, kommer ha en länk att trycka på, och ibland även en kod som du fått del av via kursen. Det brukar gå smidigt att ansluta, precis på samma sätt som när Du ansluter till annat chatrum via nätet.

Möten som sker med mig och Cecilia som programansvariga sker i TEAMS där även
programövergripande information kommer att finnas för er att ta del av. Önskar du kontakt med mig eller Cecilia som programansvarig för rådgivning gällande dina studier eller andra funderingar, är det bäst att maila oss, så bokar vi in en tid för samtal.

Examinationer, seminarium kan också komma ges via internet fortsättningsvis under Din utbildning, men det är viktigt att du redan vid terminsstart är tillgänglig på campusorten för att kunna delta i moment på campus men också lära känna campus och möta Dina studiekamrater. Det är viktigt med tillhörighet och att skapa relationer med Dina studiekamrater. Detta för att kunna lära av varandra och ta stöd av varandra genom utbildningen. Du är inte ensam om att emellanåt kämpa med dina studier och då kan det vara skönt att ta stöd men också kunna stödja andra när de har behov. Och glöm inte
bort - det viktigaste av allt - att ha roligt tillsammans!

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi hoppas att du ska trivas och glöm inte bort att ta del av allt Östersund har att erbjuda! Gå gärna in på; https://visitostersund.se/ Kanske hittar du studiekamrater även i Sundsvall och får vänner för livet där! Njut av Din tid som student, hitta studiekamrater att plugga med, ta del av studentkåren och njut av Din tid här.
Vi är väldigt glada att just Du vill bli sjuksköterska!
Välkommen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetHelén Rönning
Programansvarig