Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning | miun.se

Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning och som student vid Mittuniversitetet.

Jag hälsar dig välkommen till programmet som ämnar ge en fördjupning i dina kunskaper i sociologisk teori och forskning. Du kommer själv ha viss möjlighet att välja inriktning på din fördjupning genom både kurser och uppsatsskrivande. Syftet är att utveckla en självständig förmåga till sociologisk analys. Kursen går helt på distans.

  • Programkod: SSFOA
  • Anmälningskod: M7241
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2022

Kursen startar måndag 29e augusti kl. 10.15 via zoom med en introduktion om hur programmet är upplagt. Zoomlänken till detta möte är https://miun-se.zoom.us/j/61152627826?pwd=aDhpalNwejc4S3Uzc0U3SG1ldFFuQT09.
Den första delkursen är Vetenskapsteori och börjar 13.15-15 på tisdag den 30e augusti och därefter följer heldagar med undervisning de följande onsdagarna (7/9, 14/9, 21/9) kl. 10.15-16.

Programinformation

Programmet består av tre kurser. På höstterminen läser du först Vetenskapsteori och forskningsmetod och därefter Sociologisk teori. Båda kurserna är uppdelade i två moment delmoment. På vårterminen består kursen av uppsatsskrivande och du kommer bli tilldelad en handledare.
Hela programmet sker på distans men undervisningen är till del obligatorisk att delta i. Under hösten kommer seminarium och gruppdiskussioner att vara viktiga delar av undervisningen medan våren består till största del av självständigt arbete.
Information som du behöver kommer att finnas på Mittuniversitetets digitala rum Moodle som du får tillgång till när du registrerar dig. Där kommer även länkar till mötena på zoom finnas. För att komma igång ordentligt på kursen är det viktigt att du har tillgång till litteraturen som står i fokus för det första momentet (se litteraturlista i kursplanen för är SO022A).

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Till dess önskar jag en trevlig sommar!
Vänliga hälsningar
Ann-Zofie Duvander

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnn-Zofie Duvander
programansvarig

Sidan uppdaterades 2021-11-12