VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Magisterprogram i statsvetenskap och som student vid Mittuniversitetet.

Magisterprogrammet är ett program med en tydlig forskningsinriktning baserad på både bredd och fördjupning inom studiet av politik och samhälle. Programmet syftar till att utveckla en kritisk förståelse av ämnets teoretiska såväl som praktiska aspekter samt att erbjuda ett mångsidigt paket av analytiska och metodologiska färdigheter.

  • Programkod: SSVMA
  • Anmälningskod: M7041
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2022

Programmet inleds måndagen den 29 augusti med kursen "Politik och förvaltning på lokal nivå". Vid detta tillfälle kommer också en kortare genomgång av hela programmet att göras.

Denna första föreläsning, liksom alla övriga föreläsningar och seminarier inom programmet, sker online via Zoom.

Programinformation

Under programmets gång kommer vi att använda oss av plattformen Moodle för distribution av kursmaterial och kommunikation. Tillgång till kursernas Moodle-sidor ges efter registrering.

Samtliga kurser, med vissa undantag för metodkursen, är organiserade som läskurser där examinering sker via skriftliga inlämningar i seminarieform.

Magisterprogrammet i statsvetenskap är inriktat mot politiskt beteende och offentlig förvaltning och
med ett särskilt fokus på det självständiga uppsatsmomentet som genomförs i projektform nära ämnets
forskare.

Under höstterminen läses fyra stycken kurser (ansvariga lärare inom parentes):
- Politik och förvaltning på lokal nivå (Gustav Lidén)
- Ett medborgarperspektiv på demokrati (Sofie Blombäck)
- Socialt kapital, offentlig verksamhet och god samhällsstyrning (Håkan Gunneriusson)
- Forskningsmetod (Stefan Dahlberg och John Högström)

Programmet avslutas vårterminen 2023 med författandet av en magisteruppsats.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetStefan Dahlberg
Professor och ämnesföreträdare.

Sidan uppdaterades 2021-10-19