VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Elkraftingenjör och som student vid Mittuniversitetet.

Utbildningen du har sökt är högst efterfrågad av branschen eftersom väldigt få universitet har haft en hel elkraftutbildning att erbjuda under de senaste årtiondena.
Elkraftbranschen är också med och stöttar utbildningen med viss laborationsutrustning, studiebesök och logi vid campusträffar.

  • Programkod: TEKRG
  • Anmälningskod: D2201
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2022

En programstart i form av en samlingsvecka sker i Skellefteå vecka 35.
Håll koll på den unversitetsgemensamma sidan www.elkraft.nu för mer information om uppstartsveckan.
Du erbjuds även att repetera dina mattekunskaper under två veckor innan programstarten. Gå gärna in på på www.miun.se/sommaren2022_ma002h_k4079 för mer information om denna preparandkurs.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Elkraftbranschen är just nu under stark förändring. Vind- och solkraft är under uppbyggnad och det forskas på och planeras för andra typer av förnyelsebara produktionskällor. Apparaterna som ansluts till elnäten har till sin karaktär ändrats från resistiva och induktiva till elektroniska laster och den utvecklingen kommer att fortsätta. Därutöver tillkommer nya typer av laster som t.ex. elbilar. Tillsammans ställer detta helt nya krav på elnätet!
Utbildningen, som är på distans, ges gemensamt av tre universitet; Mittuniversitetet, Luleå tekniska
universitet, och Umeå universitet. En till två gånger per termin infaller det obligatoriska träffar för att framför allt genomföra olika laborativa moment. Utbildningen är densamma oavsett till vilket universitet man har sökt och labbar och träffar sker gemensamt. En av de två första kurserna som läses av alla
studenterna gemensamt till hösten kommer att ges av Luleå tekniska universitet och den andra av Mittuniversitetet.
www.elkraft.nu funferar som en gemesam samlingspunkt

DE FÖRSTA KURSERNA I ÅRSKURS 1

REPETERA DIN GYMNASIEMATEMATIK
För att enklare kunna ta till sig matematiken på universitet är det mycket bra om du har repeterat matematiken inför starten. Vecka 33-34 erbjuds därför en preparandkurs i matematik på distans. Mer information finns på www.miun.se/sommaren2022_ma002h_k4079.

Under första veckan, dvs. vecka 35, är det samling i Skellefteå för alla elkraftstudenter med obligatoriskt upprop. (Håll koll på www.elkraft.nu för information om om träffen)

Kursen ”W0013T Elkraftteknik, introduktion” i läsperiod 1 arrangeras av Luleå tekniska universitet och bedrivs i huvudsak via deras lärplattform.

Den andra kursen som ges av Mittuniversitetet heter ”MA117G Algebra för ingenjörer” och ges via lärplattformen Moodle. På följande länk kan du söka fram kursplanen för MA117G, där bl.a. kurslitteraturen för kursen anges: https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sokkursplan/

För de samlingar och s.k. labbveckor vi genomför står de företag som medverkar på utbildningen för kostnadsfritt boende samt bidrag till resa från det campus där du är antagen.

OBS! Om du av någon anledning inte avser att påbörja utbildningen är det viktigt att du så snart som möjligt lämnar återbud!

PROGRAMHEMSIDA http://www.elkraft.nu
Programmet har en gemensam programhemsida för alla tre universitet där du som student hittar den information om programmet som du ska behöva.
För att komma åt alla delar av sidan måste du genomföra följande steg:
1. Gå till adressen http://www.elkraft.nu och klicka på ”logga in” och skapa ett nytt användarkonto. Välj ditt riktiga för- och efternamn så vi kan särskilja er.
2. Gå till http://www.elkraft.nu. Logga in med den inloggning du skapat och klicka på "Registrera mig på denna kurs". Använd "Volt" som registreringsnyckel.

KURSLITTERATUR
Det är viktigt att du själv tar reda på vilken kurslitteratur du behöver skaffa och köper in den i tid innan kursstart. Kurslitteratur köper du själv i en bokhandel t.ex. via Internet. Räkna med att litteratur/material kan kosta cirka 4 000 kr per läsår.


UTRUSTNINGSKRAV
Det ställs krav på din tekniska utrustning för att du skall kunna tillgodogöra dig din utbildning på ett bra sätt. Olika programvaror och utrustning kräver en modern Windows-baserad dator, bra internetuppkoppling samt administratörsrättigheter. Det går även att köra Windows virtuellt i en annan miljö, t ex MAC eller Linux. Dock har du då ett eget ansvar att olika programvaror och anslutna enheter fungerar. Bland annat kommer vi att använda oss av ett oscilloskop som ansluts via USB och där använder vi drivrutiner för Windows.
Några veckor innan kursstart så kommer ni att få information om användarkonto vid respektive universitet. Det ger access till e-mail konto, studentportaler, biblioteket, osv. Under studietiden kommer ni att skriva flertalet tentamen (prov) på er hemort. Det är bra om ni redan nu börjar söka efter en lämplig plats att skriva på eftersom att det kan vara svårt att hitta dessa i sista stund inför tentamen. Många orter har ”lärcentra” som erbjuder detta men man kan även få skriva tentamen på annat universitet, högskola eller ambassad.
Att studera på universitetet är litet annorlunda mot vad du kanske är van från gymnasiet. Läsåret är indelat i fyra så kallade läsperioder fördelat på två terminer. En annan skillnad är att du oftast endast läser två ämnen åt gången (per läsperiod). Utbildningen är på helfart och förutsätter att du lägger ner cirka 40 timmar per vecka på dina studier.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi vill hälsa sig mycket varmt välkommen till denna utbildning och vi hoppas att dina studier skall ge
dig nya möjligheter på framtidens arbetsmarknad.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetJohan Sidén
Programansvarig för Elkraftingenjör i Sundsvall

Sidan uppdaterades 2021-10-27