Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling | miun.se

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling och som student vid Mittuniversitetet.

Vi ser fram emot att få träffa dig i höst och hoppas att du ska få en givande och inspirerande tid med oss. I det här brevet hittar du information om programmets innehåll och upplägg. Det är viktigt att du läser igenom hela brevet noga så att du är förberedd inför programstart. Hör gärna av dig om det är något du undrar över. Kontaktuppgifter finns längre ner i brevet.

  • Programkod: TKLEA
  • Anmälningskod: H4011
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Start: Höstterminen 2022

Programstart är måndagen 29 augusti i lärplattformen Moodle där kursen har sin hemsida. Där hittar du information hur du kommer igång med dina studier. De två första veckorna, arbetar du med individuella uppgifter som introducerar dig till ämnet Kvalitetsledning, förbereder dig för gruppdialoger och examinerande moment vid första träffen 12-13 september på campus i Östersund.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50gQ7560YvQQ75Z9277Y0Zy9007394Y65Q077.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Den här utbildningen innehåller en fysisk träff per termin vid Campus Östersund, i övrigt läser du på distans varifrån du vill.

Utbildningsprogrammets syfte är att ge dig färdigheter och kunskaper som krävs för att kunna leda utvecklings- och förbättringsarbete inom olika typer av organisationer. Utbildningen är på avancerad nivå och du som student har ett stort ansvar för ditt eget lärande. Du lägger själv upp din egen studieplan utifrån kursupplägget.

Programstart är måndagen 29 augusti i Moodle, där information läggs ut om hur du kommer igång med dina studier. De två första veckorna kommer du att arbeta med individuella uppgifter som syftar till att introducera dig till ämnet och förbereda dig för gruppdialog samt kunskap inför examinerande moment
vid startträffen som äger rum 12-13 september i Östersund.

Utförlig information om utbildningens innehåll och länk till programmets utbildningsplan finns på mittuniversitetets webb på adressen:
https://www.miun.se/utbildning/program/undervisning-och-manniskors-beteende/magisterprogram-i-kvalitets--och-ledarskapsutveckling/

Programmet består av fyra kurser som läses på halvfart under två år:
Termin 1: Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del I, 15 hp
Termin 2: Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del II, 15 hp
Termin 3: Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del III, 15 hp
Termin 4: Kvalitetsledning AV, Examensarbete, 15 hp

UPPLÄGG FÖR TERMIN 1-3
De tre första terminerna är indelade i olika teman med koppling till kundorienterad verksamhetsutveckling. Varje termin innehåller tre träffar som har följande upplägg:
Träff 1 är examinerande och kräver närvaro på plats två dagar i Östersund.
Träffen äger rum i början av terminen och syftar till att ge både introduktion och fördjupning. Träffen innehåller föreläsningar, gruppdialog och övningar där ni får ta del av andras erfarenheter och nya perspektiv. Under denna träff påbörjas också terminens projektarbete i grupp.

Träff 2 genomförs digitalt två dagar på distans via programmet Zoom. Träffen syftar till att ge fördjupning och erbjuder "det lilla extra". Fokus ligger på praktiska gruppövningar och samskapande av kunskap.

Träff 3 är examinerande och kräver närvaro två dagar på distans via internet. (Zoom). Under träffen presenteras och diskuteras genomfört projektarbete. Träffen innehåller även ytterligare fördjupning och förberedelser inför kommande termin.

Inför träffarna behöver du förbereda dig genom att titta på förinspelade videoklipp, läsa artiklar och litteratur samt genomföra olika uppgifter. Under träffarna kommer fokus att vara på interaktivitet och övningar som utgår ifrån dessa förberedelser. Träffarna ska ses som ett komplement till kurslitteraturen som ska hjälpa dig i din inlärningsprocess. Det är viktigt att du studerar kurslitteraturen med eftertanke. När du t.ex. läser om de olika teorierna så fundera över vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Ägna tid åt att förklara teorierna för dig själv utifrån olika exempel och händelser i vardagen. Ställ frågor till de texter du går igenom och jämför teorier och modeller med dina egna erfarenheter.

De tre första terminerna examineras via salstentamen, hemtentamen, projektarbete och reflektionsuppgift. Var och en av dessa examinationsmoment fyller olika funktioner i uppfyllandet av lärandemålen. Examinationen är uppbyggd utifrån en progression som innebär att tyngdpunkten på examinationen i början av kursen ligger på baskunskaper (salstentamen) för att senare till största delen handla om djupinlärning (hemtentamen, projektarbete och reflektionsuppgift).

De tre första terminerna innehåller projektarbeten som genomförs i grupp. Dessa syftar till att ge fördjupning kring kursens teman, och till att förbereda er vetenskapligt inför examensarbetet. Varje grupp tilldelas en handledare som kan bidra med stöd och råd. Gruppen ska självständigt organisera,
planera, diskutera och genomföra arbetet. Projektarbetet redovisas skriftligt och muntligt under terminens tredje träff som är digital. Projektgruppen kommer även att opponera på andra gruppers arbeten, utifrån en Critical-friends modell.

TERMIN 4
Under termin 4 skrivs examensarbetet i form av en uppsats. Det skrivs i par eller enskilt. Examensarbetet redovisas skriftligt och muntligt. Du kommer även att opponera på ett annat examensarbete. Tidigare examensarbeten i utbildningen finns sökbara i universitetets digitala databas DIVA:
https://miun.diva-portal.org/
Välj "Studentuppsatser" och skriv "kvalitets- och ledarskapsutveckling" i sökfältet.

FÖRBEREDELSER INFÖR PROGRAMSTART
Beställ kurslitteraturen redan nu så att du har den tillhanda när terminen startar.

Obligatorisk kurslitteratur för termin 1 är:
Författare/red: Bergman, B. & Klefsjö, B.
Titel: Kvalitet från behov till användning
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 6
ISBN 9789144143088

Författare/red: Klefsjö, B. et al
Titel: De sju ledningsverktygen
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 1
ISBN 9789144006079

Författare/red: Bloch, E. & Elmgart, A.
Titel: Kundfokus: skapa kundvärde och hållbara resultat
Förlag: Liber
Upplaga: 1
ISBN 9789147122370

Författare/red: Bryman, A.
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Förlag: Liber
Upplaga: 3
ISBN 9789147112067

Författare/red: Yukl, G. & Kaulio, M.
Titel: Ledarskap i organisationer
Förlag: Prentice Hall
ISBN 9780273739234

Följande datum äger träffar rum under HT2022, så se till att ha dessa fria i din kalender.
Tider finns angivna i schemat:
Träff 1 (examinerande): 12–13 september. Träffen är på Campus i Östersund.
Träff 2: 10 och 17 oktober. Båda dagarna ges digitalt på distans i Zoom.
Träff 3 (examinerande): 5–6 december. Båda dagarna ges digitalt på distans i Zoom.
Tentamensdatum finns i schemat.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss och ser fram emot att ses i höst!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMaria Eriksson
Programansvarig

Sidan uppdaterades 2021-10-27