Master by research i kemiteknik | miun.se

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Master by research i kemiteknik och som student vid Mittuniversitetet.

Master by research-programmet är inriktat mot pågående forskning inom forskargruppen i Teknisk yt- och kolloidkemi. Forskningen behandlar hållbara material där förnyelsebara biopolymerer står i fokus i nya material- och processtillämpningar.

  • Programkod: TMKTA
  • Anmälningskod: G2351
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2022

Master by research-programmet startar den 29 augusti på Campus Sundsvall i sal SCA5091, kl 10.15 med kursen KE012A, J2081, Kemi AV, Fysikalisk kemi med yt- och kolloidkemisk inriktning, 15 hp. Information om forskningsprojektet sker under den första veckan.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5069Z3803vQQ7wZ1Q93Y08yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Programmet är projektorienterat och inriktat mot forskningsfrågor som är aktuella inom forskargruppen. Programmets läskurser (30 hp) fastställs under inledningen av utbildningen tillsammans med handledare/examinator beroende på aktuellt projekt.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen välkommen till en spännande tid i forskningsfronten tillsammans med oss forskare och lärare!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMagnus Norgren
Professor Magnus Norgren

Sidan uppdaterades 2021-10-27