VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Processoperatör och som student vid Mittuniversitetet.

Grattis!
Till dig som är antagen till Högskoleprogrammet till processoperatör vid Mittuniversitetet. Vi hälsar dig varmt välkommen till vårt program och hoppas att du skall få en mycket givande studietid. Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig som programansvarig. Du hittar kontaktuppgifter sist i välkomstbrevet.

Med vänliga hälsningar

Gunilla

  • Programkod: TPRCG
  • Anmälningskod: G2301
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2022

Studenterna vid programmet till processoperatör kommer att läsa samma kurser som studenter som är antagna till Processoperatörsprogrammet på Umeå universitet. Utbildningen förutsätter att du studerar på heltid. Den större delen av utbildningen är nätbaserad. Det innebär att du kommer att bedriva merparten av studierna på hemorten och undervisningsmaterialet kommer att finnas på en lärplattform.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5079Z6803vQQ7wZ1Q93Y00yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Behålla din plats på programmet
För att behålla din plats på programmet behöver du:
1) Delta vid obligatoriskt upprop via Zoom den 29/8 som sker i samband med kursstarten för kursen ”Inledande kurs för processoperatörer” som ges av Mittuniversitetet.
2) Logga in i lärplattformen Moodle/Canvas senast under vecka 35.

Det är viktigt att du uppfyller ovanstående krav, annars kommer du att förlora din studieplats.


Om du av någon anledning inte kan närvara vid programstart, måste du kontakta programansvarig Gunilla Pettersson via e-post senast måndag 29/8. klockan 10.00 för att behålla din plats på programmet. Efter denna tidpunkt börjar vi anta studenter som står på reservlistan. Om du av någon anledning har ångrat dig och inte vill gå programmet måste du meddela detta till Gunilla omedelbart eller själv lägga ett återbud på antagning.se.

Den övervägande delen av utbildningen är nätbaserad. Det innebär att du kommer att bedriva merparten av studierna på hemorten och undervisningsmaterialet kommer att finnas på en lärplattform. En del av kurslitteraturen är på engelska. Du träffar lärare för föreläsningar, lektioner och seminarier och frågestunder ca två gånger per vecka via e-mötesprogrammet Zoom. En del av dessa träffar innehåller obligatoriska undervisningsmoment. Alla studenter har dessutom tillgång till lärare via lär plattformar under hela utbildningen.

Det krävs ingen större datorvana för att använda det nätburna undervisningsmaterialet. Vi använder oss av lär plattformen Canvas på Umeå universitet och Moodle på Mittuniversitetet och e-mötesprogrammet Zoom på utbildningen. Din dator kan vara antingen en PC eller en Mac, och du behöver tillgång till fast internetuppkoppling.

På lär plattformarna hittar du bland annat allt kursmaterial, schema, lista över kursdeltagare, meddelande från lärare och information om programmet.

Höstterminens kurser
Den första terminen på Högskoleprogrammet till processoperatör innehåller följande kurser:
1) Inledande kurs för processoperatörer (7,5 hp)
Ges av Mittuniversitetet, under perioden 220829 – 221026. Upprop för utbildningen sker kl 10.15 den 29 augusti i samband med kursstart på den här kursen. Schema för kursen hittar du här:
https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5079Z6803vQQ7wZ1Q93Y00yY5YQ7.html
2) Algebra och analys för processoperatörer (7,5 hp)
Ges av Umeå universitet under perioden 220829 – 221026. Ingen fysisk träff i Umeå under kursen.
3) Allmän kemi (7,5 hp)
Ges av Umeå universitet under perioden 221027 – 221127. Obligatorisk träff i Umeå den 8 - 10 november. Vi träffas kl 13 den 8:e, sal meddelas senare, och avslutar den 10:e kl 12.
4) Kemi med energiteknik (7,5 hp)
Ges av Mittuniversitetet under perioden 221128 – 230115. Obligatorisk träff i Sundsvall 10 till 11 januari 2023. Tid och plats meddelas senare.

Träffar i Umeå och Sundsvall
Under programmet kommer träffar i Umeå och Sundsvall att hållas för exempelvis muntliga redovisningar och laborationer. Vi träffas på någon av orterna 2-3 gånger per termin. Första träffen kommer att vara på kursen ”Inledande kurs för processoperatörer” i Sundvall den 6 - 8 september. Vi träffas kl 13.15 den 6:e på Mittuniversitetets campus i Sundsvall (lokal meddelas vid kursstart) och avslutar kl 12 den 8:e. Du bekostar själv resa och boende vid träffarna och ansvarar för att boka resa och boende själv.

Hör gärna av dig till mig om du har funderingar kring något som rör programmet.
Programansvarig: Gunilla Pettersson
gunilla.pettersson@miun.se
070-2000 525

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Hör gärna av dig till mig om du har funderingar kring något som rör programmet.
Programansvarig: Gunilla Pettersson
gunilla.pettersson@miun.se
070-2000 525

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetGunilla Pettersson

Sidan uppdaterades 2021-10-19