Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling | miun.se

Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och som student vid Mittuniversitetet.

  • Programkod: UPROA
  • Anmälningskod: T2781
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Start: Höstterminen 2022

Programstart sker den 29 augusti, kl 15.00-16.00 i en videokonferens via ZOOM följ/kopiera denna länk, https://miun-se.zoom.us/j/63547891785 , där du får möta Sofia Eriksson Bergström som är programansvarig. Vid detta tillfälle ges information om programmet som helhet, vilka val som är möjliga att göra och annat du kan behöva känna till när du börjar programmet

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Utbildningen bedrivs till stor del genom självstudier, det vill säga eget ansvar för studierna. De fyra första terminerna sker samläsning med studenter på Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning samt de som valt att läsa kurserna som ingår i programmet som fristående kurs. Det betyder att studentgruppen i de olika kurserna kommer att variera något över tid.

Varje termin består av en eller två kurser beroende på omfattningen av respektive kurs. Varje kurs har en egen kursplan som beskriver respektive kurs syfte, lärandemål, kurslitteratur, examination med mera. Kursplaner och litteraturlistor revideras inför varje termin, se därför till att du har tillgång till den senaste versionen.

Den kurs som inleder studierna på programmet v 35 har kurskod PE073A, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter l. Kursen omfattar 7,5 hp. Kursansvarig är Maria Styf. För mer information, se den aktuella kursens välkomstbrev.

Om du tidigare har läst Rektorsprogrammet med godkänt resultat har du möjlighet att tillgodoräkna dej 30 hp från den utbildningen i din Magisterexamen i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling. Kontakta programansvarig för att diskutera upplägg av dina studier och vilka kurser du ska läsa för att kunna ansöka om Magisterexamen i pedagogik, 60 hp.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSofia Eriksson-Bergström
Sofia Eriksson Bergström, programansvarig

Sidan uppdaterades 2021-10-25