Specialistutbildning, Distriktssköterska

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Specialistutbildning, Distriktssköterska och som student vid Mittuniversitetet.

Hjärtligt välkommen till en utbildning som kommer att ge dig möjligheter till ett varierat och givande arbete. Som distriktssköterska kan du arbeta hälsofrämjande inom barnhälsovård, elevhälsa och hälso- och sjukvård för vuxna och äldre. Distriktssköterskan är ansvarig för hälsofrämjande omvårdnad och sjukvård i hemmet och på hälsocentral/vårdcentral/annan mottagning.

  • Programkod: VDISA
  • Anmälningskod: O7011
  • Ort: Sundsvall/Östersund
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2022

Kursintroduktion måndag v 35 klockan 8.30. Du deltar via länk som finns i schemat för VDISA HT22 samt i lärplattformen Moodle, tillgänglig efter registrering på första kursen.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Distansformen innebär att den största delen av dina studier görs hemma. Du som student kan genom länkar och inspelade föreläsningar delta i undervisningen på annan ort än Sundsvall/Östersund. Du som student bör försäkra dig om att du har tillgång till bra internetuppkoppling, kamera och headset i god tid före kursstart.

Verksamhetsförlagd utbildning, sammanlagt tolv veckor (3 veckor per placering) i barnhälsovård (v44-46), elevhälsa (v47-49) och hälso- och sjukvård för vuxna och äldre (2023 v3-5), sker i hälso- och sjukvård i Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt kommunernas hälso- och sjukvård (2023 v6-8). Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning sker via trepartssamtal där student, handledare och lärare deltar.

Är din hemort en annan än där vi har avtal för verksamhetsförlagd utbildning, bör du i god tid innan terminen börjar själv ordna plats för verksamhetsförlagd utbildning och samråda med kursansvariga i utbildningen (Åsa Carlsund, asa.carlsund@miun.se och Ylva Rönngren, ylva.ronngren@miun.se ). All kontakt för VFU placeringar ska gå igenom VFU-samordnare på orten. Observera att handledaren ska vara erfaren och ha handledarutbildning eller att det finns tillgång till en person med fördjupad kunskap i handledning.

Höstterminen 2022
Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp

Termin 1
OM172A Omvårdnad AV, Vetenskaplig metod; inriktning hälsofrämjande omvårdnad, 7,5 hp V35-39
OM167A Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad; inriktning mot barn och ungdomars hälsa och ohälsa I, 6,5 hp, V40-44
OM166A Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad; inriktning barn och ungdomars hälsa och ohälsa II, 9 hp V45-50
OM170A Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad; inriktning vuxnas hälsa och ohälsa I, 7,0 hp V51-03

Termin 2
OM169A Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad; inriktning vuxnas hälsa och ohälsa II, 9 hp V4-9

Valbar inriktning 1
OM171A Omvårdnad AV, Medicinsk vetenskap och hälsofrämjande omvårdnad; inriktning psykisk hälsa och ohälsa, 6,0 hp, V10-13

Valbar inriktning 2
MV060A Omvårdnad AV, Medicinsk vetenskap och hälsofrämjande omvårdnad; inriktning äldres hälsa och ohälsa, 6,0 hp, V10-13
OM143A Omvårdnad AV, Examensarbete; inriktning distriktsvård, 15 hp, V14-23

Termin 3
MV055A Medicinsk Vetenskap AV, Farmakologi och förskrivningsrätt, 15 hp, (Läses på hel eller halvfart), (Helfart; V35-44).

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnnika Kjällman-Alm

Sidan uppdaterades 2021-10-19