Programmet för psykisk hälsa/ohälsa - särskild komplicerad problematik | miun.se

Programmet för psykisk hälsa/ohälsa - särskild komplicerad problematik

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Programmet för psykisk hälsa/ohälsa - särskild komplicerad problematik och som student vid Mittuniversitetet.

Programmet är specialiserat för att förbereda dig för det komplexa behov som personer med psykisk ohälsa har. Utbildningen ger dig kunskaper i psykiatrisk omvårdnad, kriminologi och medicinsk vetenskap med möjligheter till ett varierat och givande arbete i framtiden.

  • Programkod: VPSHG
  • Anmälningskod: O2431
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2022

Programstarten sker via E-mötesverktyget ZOOM måndag den 29/8 kl 10.15. Du som student bör försäkra dig om att du har tillgång till internetuppkoppling, kamera och headset i god tid före programstaten start. Innan programstarten installerar du ZOOM på din dator med fullständigt namn och profilbild. I och med att ni registrerar er så får ni tillgång till den interaktiva plattform – Moodle.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5019Z0802vQQ7wZ1Q93Y09yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Programmet för psykisk hälsa/ohälsa – särskild komplicerad problematik innehåller delkurser, som är olika långa och ger olika antal högskolepoäng. Det är viktigt att du alltid förbereder dig inför kursstart och inför alla moment som ingår i en kurs. Detta gör du genom att ta del av kursens plan för innehåll, det vill säga kursplanen. I kursplanen står bland annat kursen innehåll, lärandemål, examinationer och vilken litteratur som ingår i kursen.

Distansformen innebär dina studier görs hemma med undantag för ett antal praktiska moment som kommer att genomföras i Sundsvall under termin 2. Du som student kan genom digitala föreläsningar och seminarium delta i undervisningen på annan ort än Sundsvall genom E-verktyget ZOOM. Plattformen Moodle används för information samt kommunikation mellan studenter och lärare, samt möjlighet för studenter att kommunicera med varandra. Förutom detta så kommer även vi att erbjuda regelbunden handledning i realtid via ZOOM. I Moodle finner ni studiehandledning, åhörarkopior, inspelade föreläsningar, länkar samt annat material som ni behöver. Det är även här du lämnar in examinationsuppgifter.


Följ länken nedan, här kan du läsa om första kursen Psykiatri, MV042G samt vilken kurslitteratur som igår.

https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=31679

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jag som programansvarig finns tillgänglig för dig under utbildningens gång och tveka inte att höra av dig om du har frågor som rör din utbildning eller programmet.

Zoomlänk till programstarten hittar du i schemat eller i kursrummet moodle.


Varmt välkommen.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCaroline Söderqvist
Programansvarig - Programmet för psykisk hälsa/ohälsa - särskild komplicerad problematik

Sidan uppdaterades 2021-10-19