Sjuksköterskeutbildning | miun.se

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Sjuksköterskeutbildning och som student vid Mittuniversitetet.

Vi heter Cecilia Segevall och Johanna Åsengård och är ansvariga för sjuksköterskeprogrammet. Du
kommer träffa oss under utbildningen till och från i olika forum. För oss är det viktigt att du känner igen
oss och vet att du alltid kan ta kontakt vid funderingar och frågor. Du som student är viktig för oss för
att kunna säkerställa en bra utbildning utifrån de förutsättningar som finns.

  • Programkod: VSSKG
  • Anmälningskod: O4021
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2022

Du är välkommen till programstart måndagen den 29 augusti 2022, kl 09.00-12.00. Programstarten
sker på campus Östersund i sal O212.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50g77560YvQQ31Z9677Y0ZyQ003704Y65Q0.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Din utbildning till sjuksköterska är på heltid, och varvas under tre år mellan teori och praktik. Det
innebär att du förväntas vara på plats för att kunna ta del av din utbildning på ett bra sätt. Din
utbildning kommer ske i Östersund och omkringliggande regioner och kommuner. Vissa moment i
utbildningen sker tillsammans med campus Sundsvall. Det kan innebära att du till exempel kan göra
verksamhetsförlagd utbildning i Jämtland Härjedalen eller i Västernorrland.

Sjuksköterskeutbildningen innehåller delkurser, som är olika långa. Det är viktigt att du förbereder dig
inför varje kursstart och inför alla moment som ingår i en kurs. Detta gör du genom att ta del av
kursplanen där kursens innehåll och litteratur finns beskrivna. I kursplanen framgår vad du ska kunna
när kursen är slut och i vilken litteratur du hittar det du ska lära dig. Det är viktigt att du även nu inför
programstart beställer hem den kurslitteratur du behöver inför första kursen så du har tillgång till
böckerna redan från dag ett.

Den första kursen du ska läsa heter; OM083G Omvårdnad (GR(A) Omvårdnadens kunskapsområde
7,5hp - se välkomstbrev för kursen. Kursstart är tisdag 30 augusti på campus. Tid och sal - se
välkomstbrev för kursen samt schema för kursen. Du hittar kursens kursplan genom denna länk;
https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?
kursplanid=31615

Kurslitteraturen som finns i första kursen kommer du att använda på olika sätt genom utbildningen och
den bör du köpa eller om du kan få tillgång till den på nätet. Det är viktigt att ha kurslitteraturen lätt
tillhands under hela din utbildning så att du kan ta del av din utbildning på bästa sätt.

Sjuksköterskeprogrammet är en campusförlagd utbildning vilket innebär att majoriteten av
undervisningen kommer att ske i sal på campus med vissa digitala inslag. För att kunna delta vid de
digitala inslagen är det viktigt att du har tillgång till ett stabilt nätverk, en dator, webbkamera och ett
headset. De digitala inslagen i utbildningen sker i programmet Zoom. Det som krävs av dig är att du
laddar hem Zoom till din dator. För varje tillfälle som sker i Zoom kommer det att finnas en länk att
ansluta via. Länken hittar du i kursens lärplattform Moodle.

Möten som sker med oss som programansvariga sker i TEAMS där även programövergripande
information kommer att finnas för er att ta del av. Önskar du kontakt med oss som programansvariga
för rådgivning gällande dina studier eller andra funderingar, är det bäst att maila oss så bokar vi in en
tid för samtal. Du når oss via; vsskgrund@miun.se

Det är viktigt att du redan vid terminsstart finns tillgänglig på campusorten för att kunna delta i moment
på campus men också lära känna campus och dina studiekamrater. Att känna tillhörighet och skapa
relationer med dina studiekamrater är en viktig del av studierna då ni kan lära och ta stöd av varandra
genom utbildningen. Sist men inte minst - glöm inte bort att ha roligt tillsammans!

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi hoppas du ska trivas och glöm inte bort att ta del av allt Östersund har att erbjuda! Gå in på; https://visitostersund.se/. Njut av din tid som student, hitta studiekamrater att plugga med - kanske får du vänner för livet! Ta även del av studentkårens aktiviteter. Vi är väldigt glada att just Du vill bli
sjuksköterska! Välkommen! Med vänlig hälsning, Cecilia Segevall och Johanna Åsengård

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCecilia Segevall
Programansvariga

Sidan uppdaterades 2021-10-19