Specialistutbildning, Distriktssköterska

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Specialistutbildning, Distriktssköterska och som student vid Mittuniversitetet.

Hjärtligt välkommen till en utbildning som kommer att ge dig möjligheter till ett mycket varierat och givande arbete inom det hälsofrämjande området. Som distriktssköterska kan du arbeta såväl inom barnhälsovård, elevhälsa som inom hälsofrämjande hälso- och sjukvård för vuxna och äldre i hemmet och på hälsocentral/vårdcentral/annan mottagning.

  • Programkod: VDISA
  • Anmälningskod: V7141
  • Ort: Sundsvall/Östersund
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2023

Kursintroduktion måndag v 35 28/8 klockan 8.30. Du deltar via länk som finns i lärplattformen Moodle, tillgänglig efter registrering på första kursen (även bifogad).

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://miun-se.zoom.us/j/62085395346?pwd=anpaK3ZvSXZrajJkanExRHFwTGhuUT09 Passcode 170191. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Utbildningen som är en distansutbildning ges på helfart (100%) innebär att den största delen av dina studier görs hemma. Du som student kan genom länkar och inspelade föreläsningar delta i undervisningen på annan ort än Sundsvall/Östersund. Du som student bör försäkra dig om att du har tillgång till bra internetuppkoppling, kamera och headset i god tid före kursstart.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), sammanlagt tolv veckor (3 veckor per placering) i barnhälsovård (v44-46), elevhälsa (v47-49) och hälso- och sjukvård för vuxna och äldre (2024 v3-5), sker i hälso- och sjukvård i Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt kommunernas hälso- och sjukvård (2024 v6-8). Examination av VFU sker via trepartssamtal där student, handledare och lärare deltar, samt via praktiska examinationer.
Avser du att göra VFU utanför campusområdena (där vi har avtal för VFU) bör du i god tid innan terminen börjar själv ordna plats för din VFU och samråda med kursansvariga i utbildningen (Ylva Rönngren, ylva.ronngren@miun.se, Kristina Lundberg, kristina.lundberg@miun.se).

Vid VFU på annan ort så ska du ta med dig avtalsdokument för VFU som ska skrivas under av verksamheten i god tid innan påbörjad VFU placering (bifogas detta brev).
All kontakt för VFU- placeringar ska gå igenom VFU-samordnare på orten. Observera att handledaren ska ha distriktssköterskeutbildning och ha handledarutbildning eller motsvarande kompetens. Vid avsaknad av handledarutbildning bör det finns någon annan person med fördjupad kunskap i handledning att tillgå.

Brev angående VFU
Överenskommelse angående verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Specialistutbildning


Termin 1
OM172A Omvårdnad AV, Vetenskaplig metod; inriktning hälsofrämjande omvårdnad, 7,5 hp
OM167A Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad; inriktning mot barn och ungdomars hälsa och ohälsa I, 6,5 hp
OM166A Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad; inriktning barn och ungdomars hälsa och ohälsa II, 9 hp
OM170A Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad; inriktning vuxnas hälsa och ohälsa I, 7,0 hp
Termin 2
OM169A Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad; inriktning vuxnas hälsa och ohälsa II, 9 hp
Valbar inriktning 1
OM171A Omvårdnad AV, Medicinsk vetenskap och hälsofrämjande omvårdnad; inriktning psykisk hälsa och ohälsa, 6,0 hp
Valbar inriktning 2
MV060A Omvårdnad AV, Medicinsk vetenskap och hälsofrämjande omvårdnad; inriktning äldres hälsa och ohälsa, 6,0 hp
OM143A Omvårdnad AV, Examensarbete; inriktning distriktsvård, 15 hp
Termin 3
MV055A Medicinsk Vetenskap AV, Farmakologi och förskrivningsrätt, 15 hp (kan läsas på helfart eller halvfart)

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Stort välkommen till utbildningen! Med vänlig hälsning Ylva Rönngren och Kristina Lundberg

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet



Annika Kjällman-Alm

Sidan uppdaterades 2022-11-01