Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning och som student vid Mittuniversitetet.

Jag heter Lars Sandin och är programansvarig för det utbildningsprogram du har blivit antagen till. I det här brevet vill jag hälsa dig välkommen till programmet och ge dig en del information inför starten av utbildningen. Mer information kommer att ges i samband med programstarten den 10/6. Du hittar även information i välkomstbrevet för den första kursen i programmet. Den har kurskoden PE133G.

Utbildningsplan: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning

Programkod: UPEDG Anmälningskod: T3201
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Start: Sommaren 2019

Programintroduktionen äger rum måndagen den 10/6 kl. 9.00 i sal C329 på Campus Sundsvall. Det är viktigt att du deltar vid detta tillfälle. Under sommaren kommer du att läsa två moment om totalt 15 hp i kursen ”Lärande, styrning och ledarskap”. Dessa båda moment läses parallellt. De introduceras vecka 24 och avslutas vecka 35.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5018w6505vQQ1YZY5Q8Y01y2Z67Q7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
KPU är en campus-distansutbildning vilket innebär att du förväntas finnas på campus under de gemensamma samlingarna. Du förväntas däremellan också delta i den kommunikation som sker i lärplattformen Moodle och via kommunikationsverktyget Zoom.. En länk till den aktuella kurskonferensen i lärplattformen blir tillgänglig när du registrerar dig på den första kursen i programmet. Under sommaren och hösten 2019 är de gemensamma träffarna på campus förlagda till veckorna 24, 35, 40 och 51. Dessutom äger obligatoriska träffar rum på webben veckorna 28 och 03.
Efter sommaren läser du först det tredje momentet i kursen ”Lärande, styrning och ledarskap”. Därefter ska du delta i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i tio veckor. Terminen avslutas med det fjärde och sista momentet i ”Lärande, styrning och ledarskap”.
Under vårterminen 2020 kommer du att läsa en kurs om bedömning och betygsättning, delta i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under tio veckor och påbörja det självständiga arbete med didaktisk inriktning som ska skrivas i ditt förstaämne. Under sommaren 2020 läser du en kurs om utvärdering och skolutveckling och skriver klart ditt självständiga arbete. Programmet avslutas i augusti 2020.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Avslutningsvis jag uttrycka vår uppriktiga förhoppning om att du kommer att finna utbildningen såväl givande som lärorik. Vi ser fram emot att få träffa dig både på plats i Sundsvall och på nätet. Du är välkommen att höra av dig till mig med frågor om något kring programstarten eller utbildningen framstår som oklart.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Lars Sandin
Med vänlig hälsning
Lars Sandin
Programansvarig
E-post: lars.sandin@miun.se
Tel: 010-1428634