Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning och som student vid Mittuniversitetet.

Jag heter Charlotta Collén och är programansvarig för det utbildningsprogram du har blivit antagen till. I det här brevet vill jag hälsa dig välkommen till programmet och ge dig en del information inför starten av utbildningen. Mer information kommer att ges i samband med programstarten v.24. Du hittar även information i välkomstbrevet för den första kursen i programmet, som har kurskoden PE201G.

  • Programkod: UPEDG
  • Anmälningskod: T2130
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Sommaren 2021

Programintroduktionen äger rum måndag v.23 kl.10.15, via Zoom. Länk till Zoom-rummet hittar du här, https://miun-se.zoom.us/j/7194626584, samt i Moodle. Det är viktigt att du deltar vid introduktionstillfället. Under sommaren kommer du att läsa två moment om totalt 15 hp i kursen ”Lärande, styrning och ledarskap”. Dessa båda moment läses parallellt. De introduceras vecka 23 och avslutas vecka 34.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50g76560YvQQ41Z8671Y0ZyQ005725Y62Q5.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

KPU är en campus-distansutbildning vilket innebär att du förväntas finnas på campus under de gemensamma samlingarna. Du förväntas däremellan också delta i den kommunikation som sker i lärplattformen Moodle och via kommunikationsverktyget Zoom. En länk till den aktuella kurskonferensen i lärplattformen blir tillgänglig när du registrerar dig på den första kursen i programmet. Under sommaren och hösten 2021 är de gemensamma träffarna förlagda till veckorna 23, 28, 34, 39, 50 och 02, under sommaren kommer all undervisning att ske på distans via konferensverktyget Zoom.
Efter sommaren läser du först det tredje momentet i kursen ”Lärande, styrning och ledarskap”. Därefter ska du delta i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i tio veckor. Terminen avslutas med det fjärde och sista momentet i ”Lärande, styrning och ledarskap”.
Under vårterminen 2022 kommer du att läsa en kurs om bedömning och betygsättning, delta i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under tio veckor och påbörja det självständiga arbete med didaktisk inriktning som ska skrivas i ditt förstaämne. Under sommaren 2022 läser du en kurs om utvärdering och skolutveckling och skriver klart ditt självständiga arbete. Programmet avslutas i augusti 2022.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Avslutningsvis vill jag uttrycka vår uppriktiga förhoppning om att du kommer att finna utbildningen såväl givande som lärorik. Vi ser fram emot att få träffa dig både på plats i Sundsvall och på nätet. Du är välkommen att höra av dig till mig med frågor om något kring programstarten eller utbildningen framstår som oklart.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCharlotta Collén
Med vänlig hälsning
Charlotta Collén
Programansvarig
E-post:charlotta.collen@miun.se
Tel: 010-142 80 52