Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning och som student vid Mittuniversitetet.

Jag heter Charlotta Collén och är programansvarig för det utbildningsprogram du har blivit antagen till. I det här brevet vill jag hälsa dig välkommen till programmet och ge dig en del information inför starten av utbildningen. Mer information kommer att ges i samband med programstarten v.23. Du hittar även information i välkomstbrevet för den första kursen i programmet, som har kurskoden PE201G.

  • Programkod: UPEDG
  • Anmälningskod: T2100
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Sommaren 2023

Programintroduktionen äger rum onsdag v.23 kl.10.15, via Zoom. Det är viktigt att du deltar vid introduktionstillfället. Under sommaren kommer du att läsa två moment om totalt 15 hp i kursen ”Lärande, styrning och ledarskap”. Dessa båda moment läses parallellt. De introduceras vecka 23 och avslutas vecka 34.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri165657575067QQ51ZZ616005yYW5Q346909007Q6.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

KPU är en campus-distansutbildning vilket innebär att du förväntas finnas på campus under de gemensamma samlingarna. Du förväntas däremellan också delta i den kommunikation som sker i lärplattformen Moodle och via kommunikationsverktyget Zoom. En länk till den aktuella kurskonferensen i lärplattformen blir tillgänglig när du registrerar dig på den första kursen i programmet. Under sommaren och hösten 2023 är de gemensamma träffarna på plats på campus förlagda till veckorna 24, 34, 39 och 50, övriga veckor som är schemalagda (se schemat - övrig tid består av självstudier) sker undervisning via konferensverktyget Zoom.

Efter sommaren läser du först det tredje momentet i kursen ”Lärande, styrning och ledarskap”. Därefter ska du delta i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i tio veckor. Terminen avslutas med det fjärde och sista momentet i ”Lärande, styrning och ledarskap”.
Under vårterminen 2024 kommer du att läsa en kurs om bedömning och betygsättning, delta i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under tio veckor och påbörja det självständiga arbete med didaktisk inriktning som ska skrivas i ditt första-ämne. Under sommaren 2024 läser du en kurs om utvärdering och skolutveckling och skriver klart ditt självständiga arbete. Programmet avslutas i augusti 2024.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Avslutningsvis vill jag uttrycka vår uppriktiga förhoppning om att du kommer att finna utbildningen såväl givande som lärorik. Vi ser fram emot att få träffa dig både på plats i Sundsvall och på nätet. Du är välkommen att höra av dig till mig med frågor om något kring programstarten eller utbildningen framstår som oklart.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCharlotta Collén
Med vänlig hälsning
Charlotta Collén
Programansvarig
E-post:charlotta.collen@miun.se
Tel: 010-142 80 52

Sidan uppdaterades 2022-10-17