VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Socionomutbildning och som student vid Mittuniversitetet.

Här får du information om socionomutbildningen, utbildningens första kurs och sådant som du behöver tänka på när du blivit antagen.

Måndag den 16 januari klockan 09:15 är du välkommen till en introduktion av socionomutbildningen.

Se schemat för uppgift om lokal.

  • Programkod: SSOCG
  • Anmälningskod: P4040
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Vårterminen 2023

Den 16 januari klockan 10:15 introduceras programmets första kurs, Socialt arbete som profession och ämne - introduktion, 22,5 hp (kurskod SA083G). Kursen är indelad i moment och du får information om det första momentet tisdag den 17 januari klockan 09:15. Se schemat för uppgift om lokaler.

Under första kursveckan får du även möta SoaSek som är socionomstudenternas sektion inom
studentkåren.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Socionomutbildningen är campusförlagd vilket innebär att undervisningen ges vid Campus i Östersund.

Socionomutbildningen inleds med kursen: Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion, 22,5 hp (kurskod SA083G). Kursen omfattar 15 veckors heltidsstudier.

Kursen består av fyra moment och de fyra första veckorna ägnas företrädesvis åt det första momentet som heter Introduktion till socialt arbete som ämne, praktik och forskning. Nedan ges information om det första momenten, information om övriga moment ges vid kursintroduktionen.

I det första momentet hålls föreläsningar och du ska även delta i, och redovisa ett grupparbete. Momentet examineras genom en digital tentamen.

Information om kursens upplägg, examination och obligatorisk litteratur etc. framgår av kursplanen som återfinns på Mittuniversitetets hemsida eller via följande länk:
https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=32144

Du finner även information om kursen i vårt digitala kursrum, Moodle.

Den första kursen är intensiv så se till att köpa/låna kurslitteratur i god tid.

Nedanstående litteratur (i moment ett) finns att tillgå i kursrummet (Moodle):
* International Federation of Social Workers. Global statement of ethical principles
* Thuren, Britt-Marie (2000) Den gamla gåtan om kvinnor och män (ett kapitel), I boken: Män och kvinnor? Vad vet en genusvetare?

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser fram emot att ha dig som student vid Mittuniversitetet och vi vill återigen hälsa dig varmt
välkommen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMagnus Israelsson
Programansvarig

Sidan uppdaterades 2021-11-01