Folkhälsovetenskapliga programmet

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Folkhälsovetenskapliga programmet och som student vid Mittuniversitetet.

Du är också välkommen till Högskolan i Halmstad (HH) som bl.a. ger 1:a terminen.
För att kunna påbörja dina studier på kurserna vid HH måste du redan nu gå in på https://hh.se/folkhalsa och ta del av informationen där för att komma i gång och få tillgång till dina digitala verktyg och ditt kursmaterial.

KONTO PÅ MITTUNIVERSITETET SKAPAR DU INFÖR TERMIN 2, HT-23. INFORMATION KOMMER I MAJ-23.

  • Programkod: VFOHG
  • Anmälningskod: N2060
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Vårterminen 2023

Program- & kursintroduktion sker under två halvdagar (ej obligatoriskt): Dag 1 16/1 kl. 13.15-15.30 med fokus på information om programmet och de första kurserna. Dag 2 17/1 10.00-11.30 med fokus på att lära känna varandra. Båda tillfällena sker via Zoom. Länken finner du när du registrerat dig vid Högskolan Halmstad och kommer åt lärplattformen Blackboard. Du behöver headset och webbkamera.

Programinformation

Utbildningen ges på distans utan obligatoriska träffar på campus, all undervisning och kommunikation sker via lärplattformar och e-mötesverktyg. Föreläsningar och seminarier online förekommer i viss utsträckning på dagtid, vissa av dem är obligatoriska. Det framgår av kursplanen för respektive kurs. Programmet förutsätter tillgång till dator/platta med internetuppkoppling samt ett headset och webbkamera.

Utbildningen ges på helfart, vilket innebär heltidsstudier, d v s att du måste reservera ca. 40 timmar i veckan för studier.

Observera att du ska vända dig till Högskolan i Halmstad för schema och registrering på kurs vid programstart, inte Mittuniversitetet!

Du kommer att läsa ca hälften av kurserna vid Mittuniversitetet, som är programmets ”hemuniversitet”. Andra hälften av kurserna ges vid Högskolan i Halmstad. Vad detta innebär rent praktiskt för dig som student är att du behöver förhålla dig till två olika lärosätens webbsidor och lärplattformar. Vi kommer att hjälpa dig att navigera rätt inför nya kursstarter, men det är viktigt att du själv informerar dig om på vilket lärosäte de olika kurserna ges.

Under vårterminen 2023 (Termin 1) läser du två kurser på halvfart vid Högskolan i Halmstad vilket innebär att kurserna läses parallellt:

v.3-22 Högskolan i Halmstad
Folkhälsovetenskap, Introduktion GR(A) 15hp
Kurskod: FH2009
Kursplan: https://hh.se/student/innehall-a-o/kursplan.html

v.3-22 Högskolan i Halmstad
Folkhälsovetenskap, Kost, Fysisk Aktivitet och Hälsa GR(A) 15hp
Kurskod: FH2007
Kursplan: https://hh.se/student/innehall-a-o/kursplan.html

Det kan vara bra att redan nu skaffa den obligatoriska kurslitteraturen för första terminens båda kurser. Kurslitteraturen finns angiven i respektive kursplan.

Har du frågor rörande programmet som helhet kontakta programansvarig Heléne Dahlqvist, helene.dahlqvist@miun.se, Mittuniversitetet
Har du frågor kring första terminens kurser kontakta kursansvarig Maria Nyholm maria.nyholm@hh.se, Högskolan i Halmstad
Har du andra frågor kring dina studier på Högskolan i Halmstad kontakta servicecenter@hh.se eller växeln 035-16 71 00

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till programmet!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetHeléne Dahlqvist
Programansvarig

Sidan uppdaterades 2021-11-01