VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Sjuksköterskeutbildning och som student vid Mittuniversitetet.

Vi heter Cecilia Segevall och Johanna Åsengård och är ansvariga för sjuksköterskeprogrammet. Du kommer träffa oss under utbildningen till och från i olika forum. För oss är det viktigt att du känner igen oss och vet att du alltid kan ta kontakt vid funderingar och frågor. Du som student är viktig för oss för att kunna säkerställa en bra utbildning utifrån de förutsättningar som finns.

  • Programkod: VSSKG
  • Anmälningskod: O2040
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Vårterminen 2023

Du är välkommen till programstart måndagen den 16 januari 2023, kl 09.00-12.00. Programstarten sker på campus Sundsvall. Se schemat för att se vilken lokal du ska vara i.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5019Z2807vQQ7wZ1Q94Y09yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Din utbildning till sjuksköterska är på heltid, och varvas under tre år mellan teori och praktik. Det innebär att du förväntas vara på plats för att kunna ta del av din utbildning på ett bra sätt. Din utbildning kommer ske i Sundsvall och omkringliggande regioner och kommuner. Vissa moment i utbildningen sker tillsammans med campus Östersund. Det kan innebära att du till exempel kan göra verksamhetsförlagd utbildning i Jämtland Härjedalen eller i Västernorrland.

Sjuksköterskeutbildningen innehåller delkurser, som är olika långa. Det är viktigt att du förbereder dig inför varje kursstart och inför alla moment som ingår i en kurs. Detta gör du genom att ta del av kursplanen där kursens innehåll och litteratur finns beskrivna. I kursplanen framgår vad du ska kunna när kursen är slut och i vilken litteratur du hittar det du ska lära dig. Det är viktigt att du även nu inför programstart beställer hem den kurslitteratur du behöver inför första kursen så du har tillgång till böckerna redan från dag ett.

Den första kursen du ska läsa heter; OM083G Omvårdnad (GR(A) Omvårdnadens kunskapsområde 7,5hp. Kursstart är tisdag 17 januari på campus. Tid och sal - se schemat via schemalänken i detta välkomstbrev. Du hittar kursens kursplan genom denna länk; https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=31615.

Kurslitteraturen som finns i första kursen kommer du att använda på olika sätt genom utbildningen och den bör du köpa eller om du kan få tillgång till den på nätet. Det är viktigt att ha kurslitteraturen lätt tillhands under hela din utbildning så att du kan ta del av din utbildning på bästa sätt.

Sjuksköterskeprogrammet är en campusförlagd utbildning vilket innebär att majoriteten av undervisningen kommer att ske i sal på campus med vissa digitala inslag. För att kunna delta vid de digitala inslagen är det viktigt att du har tillgång till ett stabilt nätverk, en dator, webbkamera och ett headset. De digitala inslagen i utbildningen sker i programmet Zoom. Det som krävs av dig är att du laddar hem Zoom till din dator. Tydliga instruktioner för hur du gör detta finns på Mittuniversitetets hemsida. För varje tillfälle som sker i Zoom kommer det att finnas en länk att ansluta via. Länken hittar du i kursens lärplattform Moodle.

Möten som sker med oss som programansvariga sker i TEAMS där även programövergripande information kommer att finnas för er att ta del av. Önskar du kontakt med oss som programansvariga för rådgivning gällande dina studier eller andra funderingar, är det bäst att maila oss så bokar vi in en tid för samtal. Du når oss via; vsskgrund@miun.se

Det är viktigt att du redan vid terminsstart finns tillgänglig på campusorten för att kunna delta i moment på campus men också lära känna campus och dina studiekamrater. Att känna tillhörighet och skapa relationer med dina studiekamrater är en viktig del av studierna då ni kan lära och ta stöd av varandra genom utbildningen. Sist men inte minst - glöm inte bort att ha roligt tillsammans!

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCecilia Segevall

Sidan uppdaterades 2021-11-01