Information om coronaviruset för dig som är student

Publicerade nyheter rörande corona/covid-19

Covid-19 – tänk på det här

Vi ser fram emot en ny termin där vi äntligen kan umgås igen. Vi har inte längre några restriktioner, men vi behöver ändå komma ihåg att smittspridningen av covid-19 fortfarande pågår.

2022-08-22

Coronagruppen upphör med sina möten

Andelen smittade med covid-19 är nu färre och även antalet som vårdas på sjukhus med covid har minskat i antal. Miuns grupp för coronaanpassad campusutbildning upphör därför med sina veckomöten, men fortsätter att bevaka situationen.

2022-03-15

Återgång till campus

Från och med 9 februari slopas restriktionerna i Sverige och vi kan äntligen börja återgå till det normala. Återgången på Mittuniversitetet ska ske fram till slutet av mars.

2022-02-07

Campus Sundsvall Campus Östersund

Corona – vad gäller?

Vi välkomnar alla studenter till en ny termin på Mittuniversitetet! Här kommer en uppdatering om hur vi som universitet arbetar för att minska smittspridningen samt råd till dig som student.

2022-01-14

Inga nya restriktioner för högskolor och universitet

Under tisdagen genomförde Anna Ekström, utbildningsminister, och Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet (UKÄ), en gemensam presskonferens om aktuella åtgärder inom högskoleområdet utifrån pandemiläget.

2022-01-11

Förtydligande med anledning av pandemin

Den föränderliga covidsituationen skapar många nya funderingar och frågor. Därför kommer här förtydligande information över vad som gäller hos oss på Mittuniversitetet.

2021-11-30

Inga nya restriktioner för universitetets verksamhet

Spridningen av Covid-19 har den senaste tiden ökat runt om i Europa och till viss del även i Sverige. Mittuniversitetet påverkas dock inte i dagsläget, därför fortsätter campusundervisning och övrig verksamhet enligt tidigare rektorsbeslut.

2021-11-26

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationer för att förhindra en förnyad smittspridning av covid-19. Det innebär bland annat att du behöver testa dig om du får symtom, även om du är vaccinerad.

2021-11-19

Återgången till campus under läsperiod 2

I september togs ett rektorsbeslut om möjlig återgång till campusundervisningen under läsperiod 2, om pandemisituationen så tillät. Med de lättade restriktionerna som infördes under hösten blev det möjligt att genomföra beslutet.

2021-11-04

Rekommendationen om att högre utbildning ska ske på distans tas bort

Vid en pressträff på fredagsförmiddagen kommenterade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, beskedet att Folkhälsomyndigheten ändrar sina nationella råd kring utbildningar för vuxna. Samordningsgruppen diskuterar hur detta påverkar Mittuniversitetet omedelbart nästa vecka.

2021-05-28

Regionala rekommendationer på campus Sundsvall

Region Västernorrland har gått ut med regionala rekommendationer till följd av den ökade smittspridningen. De nya rekommendationerna innebär för oss att studenter och medarbetare bör använda munskydd där det finns risk för trängsel på Campus Sundsvall.

2021-04-09

Corona-anpassad campusutbildning till hösten

Till hösten planeras utbildningen på campus att delvis återupptas, men det blir en corona-anpassad återgång. Det bestämdes vid rektors beslutsmöte, RBM, idag. Än så länge gäller beslutet enbart för höstterminens första läsperiod.

2021-04-06

Ingen extra ”coronatenta”

Under januari månad erbjöd Mittuniversitetet ett extra tillfälle för salstentamen på grund av pandemin. Detta erbjudande har nu upphört.

2021-02-05

Sidan uppdaterades 2022-02-22