Information om coronaviruset för dig som student

Nära på avstånd!

Vårterminen har präglats av en global pandemi och har inneburit en hel del utmaningar för både studenter och medarbetare. Nu börjar höstterminen och vi är peppade som aldrig förr, men riktigt ännu kan vi inte helt återgå till det normala. Vi kommer så klart fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och göra det vi kan.

För dig som campusstudent kan det innebära att undervisningen i viss mån blir lite annorlunda. Lite glesare på föreläsningarna och distanslösningar i vissa fall. Mycket av det har vi redan ”övat” på under vårterminen och det har gått väldigt bra. Som ett av de universitet med en stor del distansundervisning kan vi det här.

Hittar du inte det du letar efter kan du kontakta oss på kontakt@miun.se så hjälper vi dig. Eller ring 010 - 142 80 00. Har du allmänna frågor om coronaviruset? Ring det nationella informationsnumret 113 13.

Publicerade nyheter rörande corona/covid-19

Bra coronaanpassning av studentkårerna

Ingen smittspridning av covid 19 har förekommit bland studenter på Mittuniversitetet. Studentkårerna i Sundsvall och Östersund är noga med att styra upp all sin verksamhet i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv.

2020-10-14

Om studenter eller personal smittats av covid-19

Om du som student vid Mittuniversitetet testats positivt för covid-19 rekommenderas du att meddela din kursansvarige lärare. Mittuniversitetet har dialog med smittskyddsläkaren om hantering av smittspårning och åtgärder vid eventuell smittspridning inom grupper på universitetet.

2020-09-22

Vanliga frågor inför höstterminen

Det är på många sätt en ovanlig höst på grund av den pågående pandemin. Därför vill vi berätta om läget just nu och visa var du kan hitta mer information som rör dig och dina studier.

2020-08-19

Viss campusundervisning kan genomföras i höst

Den 29 maj meddelade regeringen att kravet på distansundervisning med anledning av coronaviruset lättar den 15 juni, men universitet och högskolor ska fortfarande bidra till minskad smittspridning, bland annat genom fortsatt distansundervisning då det är möjligt.

2020-06-01

Fortsatt distans under resten av våren och sommaren samt plan för hösten

Digital undervisning och examination fortsätter under resten av vårterminen och även under sommarterminen. Det har Mittuniversitetets ledning nu beslutat. Dessutom finns nu en övergripande plan för hur verksamheten ska bedrivas i höst som tar hänsyn till åtgärder för att minska smittspridning.

2020-04-28

Hur blir det till hösten?

Vad händer med min utbildning? Ska jag planera för att plugga på distans eller campus? Just nu är frågorna många och Mittuniversitetet planerar utifrån olika scenarier med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset.

2020-04-16