Information om coronaviruset för dig som är student

Information om coronaviruset för dig som är student

Publicerade nyheter rörande corona/covid-19

Inga nya restriktioner för universitetets verksamhet

Spridningen av Covid-19 har den senaste tiden ökat runt om i Europa och till viss del även i Sverige. Mittuniversitetet påverkas dock inte i dagsläget, därför fortsätter campusundervisning och övrig verksamhet enligt tidigare rektorsbeslut.

2021-11-26

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationer för att förhindra en förnyad smittspridning av covid-19. Det innebär bland annat att du behöver testa dig om du får symtom, även om du är vaccinerad.

2021-11-19

Återgången till campus under läsperiod 2

I september togs ett rektorsbeslut om möjlig återgång till campusundervisningen under läsperiod 2, om pandemisituationen så tillät. Med de lättade restriktionerna som infördes under hösten blev det möjligt att genomföra beslutet.

2021-11-04

Vaccination mot COVID-19

Smittspridningen av coronaviruset med varianter riskerar att ta ny fart nu när vi åter samlas i högre utsträckning än under sommaren. Därför uppmanar Folkhälsomyndigheten alla som kan att vaccinera sig. Här kan du se hur du går till väga.

2021-08-17

Stegvis återgång till campus

Folkhälsomyndighetens (FHM) allmänna råd om distansundervisning för vuxna upphör från den 1 juni. FHM anser dock att en återgång bör ske stegvis, därför har Mittuniversitetet beslutat att hålla fast vid sin ursprungliga plan om växelvis närvaro på campus under hösten.

2021-06-01

Rekommendationen om att högre utbildning ska ske på distans tas bort

Vid en pressträff på fredagsförmiddagen kommenterade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, beskedet att Folkhälsomyndigheten ändrar sina nationella råd kring utbildningar för vuxna. Samordningsgruppen diskuterar hur detta påverkar Mittuniversitetet omedelbart nästa vecka.

2021-05-28

Besked om hösten i slutet av juni

I slutet av juni, och i god tid innan antagningsbeskeden sänds ut, kommer schemat för campusundervisning i höst att presenteras. Förhoppningen är att växelvisa studier på campus och distans ska gå att genomföra.

2021-05-17

Regionala rekommendationer på campus Sundsvall

Region Västernorrland har gått ut med regionala rekommendationer till följd av den ökade smittspridningen. De nya rekommendationerna innebär för oss att studenter och medarbetare bör använda munskydd där det finns risk för trängsel på Campus Sundsvall.

2021-04-09

Corona-anpassad campusutbildning till hösten

Till hösten planeras utbildningen på campus att delvis återupptas, men det blir en corona-anpassad återgång. Det bestämdes vid rektors beslutsmöte, RBM, idag. Än så länge gäller beslutet enbart för höstterminens första läsperiod.

2021-04-06

Ingen extra ”coronatenta”

Under januari månad erbjöd Mittuniversitetet ett extra tillfälle för salstentamen på grund av pandemin. Detta erbjudande har nu upphört.

2021-02-05

Det här gäller för salstentamen

När nu en ny tentamensperiod tar sin början finns det en del att tänka på med anledning av den rådande coronapandemin. Eftersom vissa tentor behöver göras på plats vill vi påminna om vilka förhållningsregler som gäller för salstentamen.

2021-01-07