Information om coronaviruset för dig som student

Nära på avstånd!

Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera smittspridningen av corona/covid-19! Här kan du läsa mer om hur det påverkar dig som student. 

Hittar du inte det du letar efter kan du ALLTID kontakta oss på kontakt@miun.se så hjälper vi dig. Eller ring 010 - 142 80 00. Har du allmänna frågor om coronaviruset? Ring det nationella informationsnumret 113 13.

Publicerade nyheter rörande corona/covid-19

Regionala rekommendationer på campus Sundsvall

Region Västernorrland har gått ut med regionala rekommendationer till följd av den ökade smittspridningen. De nya rekommendationerna innebär för oss att studenter och medarbetare bör använda munskydd där det finns risk för trängsel på Campus Sundsvall.

2021-04-09

Corona-anpassad campusutbildning till hösten

Till hösten planeras utbildningen på campus att delvis återupptas, men det blir en corona-anpassad återgång. Det bestämdes vid rektors beslutsmöte, RBM, idag. Än så länge gäller beslutet enbart för höstterminens första läsperiod.

2021-04-06

Ingen extra ”coronatenta”

Under januari månad erbjöd Mittuniversitetet ett extra tillfälle för salstentamen på grund av pandemin. Detta erbjudande har nu upphört.

2021-02-05

Det här gäller för salstentamen

När nu en ny tentamensperiod tar sin början finns det en del att tänka på med anledning av den rådande coronapandemin. Eftersom vissa tentor behöver göras på plats vill vi påminna om vilka förhållningsregler som gäller för salstentamen.

2021-01-07

Förlängda restriktioner med anledning av Corona

Coronaviruset har ännu inte lättat sitt grepp om oss, och restriktionerna fortsätter såväl på Mittuniversitetet som i samhället i övrigt. Mittuniversitetet har därför beslutat att förlänga den särskilda coronaanpassningen ytterligare, fram till och med den 21 mars 2021.

2020-12-15

Nu hjälps vi åt att minska smittspridningen

Smittspridningen ökar i landet, därför har nu också de allmänna råden skärpts. Rekommendationerna innebär att vi begränsar närvaron på campus ytterligare. All undervisning och examinationer ska därför ske digitalt om inte fysisk närvaro på campus är absolut nödvändig.

2020-11-24

Coronaanpassningar fortsätter under vårterminen

Mittuniversitetet kommer att fortsätta med coronaanpassad campusutbildning även under vårterminen. Det innebär att undervisning och examination i första hand även fortsättningsvis sker digitalt, men att vissa kurser, kursmoment och salstentamina kan ske på campus.

2020-10-28

Bra coronaanpassning av studentkårerna

Ingen smittspridning av covid 19 har förekommit bland studenter på Mittuniversitetet. Studentkårerna i Sundsvall och Östersund är noga med att styra upp all sin verksamhet i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv.

2020-10-14

Vanliga frågor inför höstterminen

Det är på många sätt en ovanlig höst på grund av den pågående pandemin. Därför vill vi berätta om läget just nu och visa var du kan hitta mer information som rör dig och dina studier.

2020-08-19