Här har vi samlat vanliga frågor och svar från studenter om vad som gäller med anledning av coronaviruset och covid-19.

Allmänt

När ska jag stanna hemma?

Om du har symtom på luftvägsinfektion ska du enligt Folkhälsomyndigetens rekommendationer stanna hemma. Det gäller även vid lindriga symptom!

Observera att du ska vara symptomfri i två dagar innan du går tillbaka till en studiemiljö eller ett arbete. 

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som dessutom vet eller misstänker att hen bär på en smittsam sjukdom är också skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Detta gäller alla smittsamma sjukdomar.

Kan studenter använda grupprum och allmänna ytor på campus vid behov?

Ja! Men med försiktighet. Har du eller någon studiekompis även lindriga symptom på förkylning eller influensa, så ska ni inte träffas! Som student har du tillgång till E-mötesverktyget Zoom som funkar bra för till exempel grupparbeten. Med det kan vi ta hand om varandra och vara nära även på distans. Vi förstår så klart att det är roligt att ses och är ni symptomfria och studierna kräver det så bokar ni grupprum som vanligt. Med MIUN-kortet och kod kommer du in lokalerna.

Hur vet jag att universitetet har rätt kontaktuppgifter till mig?

För att säkerställa att du får viktig information från universitetet är det viktigt att du som student har uppdaterade kontaktuppgifter i Ladok. Kontrollera och uppdatera kontaktuppgifter här:

Ladok

 

Vad gäller för CSN/studiemedel?

Här kan du läsa mer om studiemedel och eventuella förändringar med anledning av coronaviruset.

Till CSN

Hur hålls studenter informerade om läget?

Alla studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om universitetets information genom att läsa nyheter på studentwebben.

Till miun.se/student

På coronasidan finnas alla nyheter kopplade till corona/covid-19 samlade. Vanliga frågor och svar uppdateras löpande.

Till miun.se/corona

Specifik information om din utbildning får du från din lärare. Har du frågor som gäller din utbildning, vänligen vänd dig till program- eller kursansvarig.

Hur hanterar Mittuniversitetet coronavirusutbrottets risker?

Universitetet agerar i enlighet med anvisningar från ansvariga myndigheter och Regeringen. Dessa myndigheter uppdaterar sin information och sina rekommendationer löpande och det är därför av största vikt att såväl medarbetare som studenter håller sig uppdaterade även direkt via deras respektive informationskanaler.

Det finns en samordningsgrupp som träffas kontinuerligt och hanterar de frågor som uppstår. Den centrala krisledningen träffas vid behov. Alla lärare ansvarar för att kommunicera med sina respektive studenter om vad som gäller för just sin kurs/sitt program.

Hur är det med studentkårernas verksamheter?

Studentkåren i Sundsvall

Presidiet kommer finnas på kontoret på måndagar och torsdagar mellan klockan 9-16 med undantag för vissa tidpunkter som presidiet kommer vara upptagna på möten. 

Alla större aktiviteter är inställda tills vidare men de aktiviter som förhåller sig inom Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att genomföras.

Insparken hösten 2020

Covid-19 har påverkat hela samhället, hela världen på en miljard olika sätt. Vi är inget undantag och har behövt göra ett flertal justeringar i vår verksamhet.

Därför har vi i Studentkåren i Sundsvall tagit beslutet att skjuta fram insparken som var planerad att starta hösten 2020 och flytta den till våren 2021 på grund av Covid-19 och de rådande restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Detta tycker vi är extremt tråkigt att behöva meddela, då vi är måna om att välkomna tillbaka gamla studenter och ge de nya studenterna den bästa möjliga starten. Vi i Studentkåren anser att det är viktigt att kunna ge blivande studenterna vad som behövs för att kunna träffa nya vänner och klara av studierna. Förutsättningarna som ges under den första tiden av sin studietid är centralt.

Därför kommer nya studenter få möjligheten att kunna träffa sin nya klass och ett par äldre studenter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer dvs. 1,5 meters avstånd, 50 personer folkmängd och andra framtida rekommendationer.

Detta för att det är viktigt för nya studenter att kunna få kontakt med sin klass och få en möjlighet att kunna få tips och råd om det blivande livet som student i Sundsvall. Där de ska ha roligt, lära känna människor och framförallt, skapa nya minnen för livet. Ni som är antagna kommer få ett personligt mail med mer information om vad som gäller för just dig.

Har ni ytterligare frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss. 

Ordförande Rebecka Mc Neill
Mejl: ordf@sks.miun.se
Telefon: 070 716 68 30

Vice ordförande Nicklas Stenlund
Mejl: vice@sks.miun.se
Telefon: 070 716 68 31

 

Studentkåren i Östersund

Studentkåren har beslutat att stänga expeditionen i servicecenter, studenternas hus, samt våra övriga lokaler (Fornborgen och ABC). Detta börjar gälla den 18/3 till annan information kommer. 

Skåp i studenternas hus: Du som hyr ett skåp av oss ska ha fått ett mejl gällande begränsad tillgång till ditt skåp under denna perioden. Kontakta ordforande@sko.miun.se om du behöver tillgång av någon särskild anledning. 

Studentpuben no4 Regementet: Puben kommer vara stängd tills annan information kommer.

Arrangemang: En del av våra arrangemang kommer fortsatt äga rum, beroende på utslag i riskanalyser. Specifik information kring kommande arrangemang kommer ut i ordinarie informationskanaler. 

Studentkårens personal och arvoderade: Personal och ordförande jobbar som vanligt, med extra fokus att bevaka studenters rättigheter och arbetsmiljö i arbetet kring Corona-viruset.

Möten och annat ideellt arbete: Fortgår, men huvudsakligen på distansform.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Ordförande Hilda Månsson
Mejl: ordforande@sko.miun.se
Tel: 070-662 17 95

Smitta och sjukdom

Hur ska jag agera om jag misstänker att jag är smittad av Covid-19?

Enligt smittskyddsläkaren är det nu ett lagkrav på att testa sig om man misstänker sig ha Covid-19. Om du har sjukdomssymptom, som du misstänker kan bero på Covid-19, ska du därför omgående logga in på 1177 och följa anvisningarna för att beställa provtagning alternativt kontakta hälso/vårdcentral. Provtagningen är kostnadsfri och du ska hålla dig hemma tills du har fått provsvaren. 

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Hur agerar Mittuniversitetet om en student eller medarbetare diagnosticeras med Covid-19?

Om en student eller medarbetare diagnosticerats med Covid-19 får individen speciella instruktioner från sin läkare/sjukvården. Av informationen framgår vad som gäller för sjukskrivning, eventuell karantän och smittspårning. Universitetet ska inte/får inte göra egna bedömningar i dessa frågor.  

Ska jag som student rapportera till kursansvarig om jag testats positivt för covid-19?

Du är enligt smittskyddslagen skyldig att följa de råd du får av läkare/sjukvården angående eventuell karantän, sjukskrivning och smittspårning. 

Du är inte skyldig att meddela kursansvarig om du testats positivt för covid-19, men det rekommenderas. Om du har varit i din klass/studiegrupp under de föregående två veckorna ingår de personerna som du träffade i smittspårningen. Det är en fördel om kursansvarig får vetskap om ditt positiva provresultat för att kunna hantera eventuell oro bland studiekamrater. Om du inte har varit i din klass/studiegrupp kan det ändå vara bra att meddela din kursansvariga lärare för eventuellt stöd i dina studier. 

Vad händer om många studenter och/eller medarbetare i en grupp får Covid-19?

Om Mittuniversitetet får kännedom om att flera medarbetare och/eller studenter i samma grupp är sjuka i Covid-19 kommer universitetet att ta kontakt med smittskyddsläkaren. Det är sedan smittskyddsläkaren som gör en bedömning om eventuella åtgärder krävs.  

Biblioteket

Får jag vara på biblioteket och plugga?

Ja, Universitetsbiblioteket håller fortsatt öppet och du är välkommen att använda våra läsplatser, men det är av yttersta vikt att alla studenter ovillkorligen stannar hemma vid symtom, även lindriga, på förkylning/influensa. Följ folkhälsomyndighetens råd.

Är biblioteket öppet som vanligt?

Från och med höstterminen är biblioteket öppet med något reducerade öppettider, se miun.se/biblioteket/kontakta/ för aktuella öppettider.

Hur gör jag med mina reserverade böcker?

När biblioteket är öppet kan du hämta dina reserverade böcker som vanligt, du använder din inloggning för att låna i automaterna. Om du inte har möjlighet att hämta böckerna kan vi skicka dem till önskad adress, följ instruktionerna i aviseringsmeddelandet. OBS att det i vissa fall kan innebära att paketet måste hämtas ut hos postombud.

Jag är sjuk och kan inte återlämna mina böcker, hur gör jag?

Om du har möjlighet, kan du skicka någon annan att lämna din böcker. Böcker kan lämnas i återlämningslådor utanför biblioteksentréerna. Det går också bra att skicka dem med post, se adresser här. Tänk på att lån förlängs automatiskt så länge böckerna inte blivit reserverade. Du kan kontrollera om din lånetid förlängts genom att logga in på Mina sidor (du får meddelande när omlånet inte kan genomföras). Om inget av detta fungerar för dig, hör av dig så ser vi vad vi kan göra. Bibliotekets kontaktuppgifter.

Jag brukar få hjälp i studieverkstaden med referenser och språk, var kan jag få den hjälpen nu?

Studieverkstaden håller öppet, men nu digitalt via Zoom. Du hittar våra öppettider och Zoomlänkar på Studieverkstadens webbsida.

Verksamhetsförlagd utbildning/praktik/självständigt arbete/examensarbete

När ska jag stanna hemma?

Om du har symtom på luftvägsinfektion ska du enligt Folkhälsomyndigetens rekommendationer stanna hemma och inte gå till din verksamhetsförlagda utbildning eller praktikplats. Det gäller även vid lindriga symptom!

Om du har nedsatt immunförsvar eller bor tillsammans med någon som är sjuk ska du också stanna hemma.

Vid frånvaro ska du meddela kursansvarig för respektive kurs och din handledare på praktikplatsen via mejl.

Observera att du ska vara symptomfri i två dagar innan du går tillbaka till praktikplatsen/arbetsplatsen.

Dialog om missade praktikdagar och åtgärder för hur dessa kan tas igen ska diskuteras mellan varje student, handledare och kursansvarig.

Kommer jag att kunna genomföra min verksamhetsförlagda utbildning/praktik/exjobb?

Om du inte har sjukdomssymptom, karantänbehov eller nedsatt immunförsvar ska du genomföra din verksamhetsförlagda utbildning/praktik/exjobb som vanligt.

Om arbetsplatsen du är placerad på har stängt gäller detta förstås inte. Se nedanstående fråga: Min verksamhetsförlagda utbildning/praktikplats/arbetsplats för exjobb har stängt på grund av risk för smittspridning, vad ska jag göra?

Arbetsplatsen där jag är placerad har övergått till distansarbete, hur ska jag göra?

Informera din kursansvarig via mejl.

Mittuniversitetet har vidtagit särskilda åtgärder för att hantera den här typen av situationer och kursansvarig eller motsvarande kommer att informera om det.

Min verksamhetsförlagda utbildning/praktikplatsutbildning/praktikplats/arbetsplats för exjobb har stängt på grund av risk för smittspridning, vad ska jag göra?

Om arbetsplatsen där du är placerad håller stängt på grund av risk för smittspridning ska du meddela dina kursansvariga och handledare via mejl.

Mittuniversitetet har vidtagit särskilda åtgärder för att hantera den här typen av situationer och kursansvarig eller motsvarande kommer att informera om det.

Jag har nyss kommit hem från utlandet, vilka regler gäller då?

Studenter som under de senaste 14 dagarna vistats utomlands är med omedelbar verkan avstängda från verksamhetsförlagd utbildning/praktik i 14 dagar.

Vid frånvaro ska du meddela kursansvarig för respektive kurs och din handledare på praktikplatsen via mejl.

Mittuniversitetet har vidtagit särskilda åtgärder för att hantera den här typen av situationer och kursansvarig eller motsvarande kommer att informera om det.

Undervisning/föreläsningar/tentamen

Vad behöver jag för utrustning för att studera på distans?

Läs mer under Digitala verktyg här. 

Om tekniken strular, var kan jag få hjälp?

Mejla din fråga till helpdesk@miun.se så svarar de så snart som möjligt.

Blir det salstentamen i höst?

Salstentamen kommer att genomföras i vissa kurser i höst. Då i enlighet med myndigheternas rekommendationer. 

Du får mer information från din lärare om vad som gäller i din kurs.

Jag var anmäld till en salstentamen som blev uppskjuten, gäller fortfarande min anmälan nu när nytt tentamenstillfälle i annat format ges eller måste jag anmäla mig på nytt?

Ja, den anmälan du gjort till en salstentamen som blev uppskjuten gäller även som anmälan för den tentamen som nu erbjuds istället. Inget nytt anmälningstillfälle kommer öppnas upp om inte kursansvarig ger annan information.

Har jag rätt att kräva extra tentatillfälle om jag inte kan eller väljer att inte delta i en examination?

Nej, om du inte kan, eller väljer att inte, delta vid ett examinationstillfälle så gäller i första hand nästa omtentamenstillfälle och senare uppsamlingstentamen. Beslutet om ändrad examinationsform öppnar inte för ersättningstillfällen för enskild student eller grupp.

Jag behöver hjälp och har ingen dator eller wifi, hur gör jag?

Servicecenter, bibliotek och datasalar är tillgängliga för dig som behöver. Studenter har tillträde till lokalerna med MIUN-kort och kod. Men det är av yttersta vikt att alla studenter ovillkorligen stannar hemma vid symtom, även lindriga, på förkylning/influensa. Följ folkhälsomyndighetens råd

Jag kommer att vara frånvarande från undervisning/examination pga. karantän eller smitta. Hur ska jag göra?

Om du inte kan ta del av undervisning och examination på grund av smittrisken kan du kontakta program- eller kursansvarig för att få veta hur du kan ta igen det du har missat. Tänk också på att anmäla till Försäkringskassan om smittrisken hindrar dig från att studera. 

 

Resor/utbytesstudier

Jag har en planerad resa under hösten som del i min utbildning, går den att genomföra?

I de fall där det finns en avrådan från UD för icke nödvändiga resor till ett land så går det inte att genomföra en resa till det landet som en del av din utbildning, så kallat utlandsförlagt utbildningsmoment. Samma gäller om ett land utfärdat restriktioner för inresa som omfattar dig.

Under rådande pandemi har även förutsättningar för stipendier för internationell mobilitet som studier och praktik/VFU ändrats. Om du har tankar på att genomföra någon typ av utlandsförlagt utbildningsmoment under hösten bör du kontakta International Relations Office, IRO, för mer information, internationaloffice@miun.se.

Jag ska på utbytesstudier i höst. Kommer jag att kunna åka?

De studenter som fått en plats för utbytesstudier i höst har kontaktats av International Relations Office, IRO, om förutsättningarna för om/hur utbytet kan genomföras. Om du inte kontaktats eller har frågor om utbyte ändå, vänligen vänd dig till internationaloffice@miun.se.

Jag planerar att resa privat under hösten – hur ska jag tänka?

UD har utfärdat avrådan från alla icke nödvändiga resor till en rad länder. Detta beslut omprövas kontinuerligt. Till det kommer att flera länder har utfärdat inreserestriktioner för svenska medborgare vilka också omprövas kontinuerligt. Du bör därför hålla dig uppdaterad om vad som gäller samt vara uppmärksam på att länder/regioner återinför lockdowns och karantän med kort varsel utifrån hur den lokala smittspridningen utvecklas.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör du som resenär göra en egen bedömning av ditt resande utifrån behovet av att resa och den information som finns om smittspridning på ditt resmål.

Kan universitetet tvinga mig att stanna hemma om jag har varit utomlands?

Med stöd av högskoleförordningens disciplinbestämmelser kan universitetet stänga av studenter från undervisning om de inte följer universitetets ordningsregler.

Mittuniversitetet har under våren rekommenderat frivillig karantän för de studenter och medarbetare som varit i de länder som av UD fått en avrådan för icke nödvändiga resor eller som utpekats som riskområden av Folkhälsomyndigheten.