Examensbevis - ansökan och FAQ

Spara favorit 4 apr april 2019

Du som student måste själv ansöka om examensbevis. Din ansökan prövas mot gällande nationella och lokala bestämmelser. Om ansökan godkänns utfärdas examen och beviset skickas till dig.

Examensansökan?

Examensbeviset utfärdas vid det lärosäte där du har din sist avklarade kurs. Mittuniversitetets examenshandläggare kan dock tillåta, om du så önskar, att examensbeviset utfärdas av annan högskola/universitet. Underförstått att den andra högskolan/universitetet godkänner detta förfarande. Examensansökan görs när du erhållit slutbetyg på de kurser som ska ingå i examensbeviset.

Vilken examen?

Examensfordringarna anges i våra examensbeskrivningar som du finner under Examensregler och examensbeskrivningar. Du måste ha minst en kurs avslutad efter 1 juli 2007 för att kunna komma ifråga för dessa regler - undantag gäller examina inom lärarutbildningar.

Tillhör du dem som avslutade dina studier före 1 juli 2007 och inte hann ansöka om examensbevis före 1 juli 2015? Kontakta Examensenheten för att diskutera dina möjligheter att komplettera studierna för att avlägga examen enligt nuvarande regelverk.

Hur görs examensansökan?

Ansökan görs on-line i Studentportalen eller på pappersansökan -  båda alternativen finns under rubriken Ansökningsformulär på denna webbsida. Om du inte kan logga in i Studentportalen kan du få hjälp med detta av vår IT-Helpdesk, som nås via telefon 010-142 80 00.

Ansökan

On-lineansökan: generell- och yrkesexamen

Pappersansökan: generell och yrkesexamen (ej lärare, forskare)Lyssna

Pappersansökan: lärarexamenLyssna

Pappersansökan: forskarexamenLyssna

Examens-/doktorsring

Beställa examens-/doktorsring