Civilingenjör i datateknik

Spara favorit 24 maj maj 2019
  Datateknik

Välkommen till sidan för antagna till civilingenjörsutbildningen i datateknik (TDTEA). Här hittar du länkar till studieinformation som du behöver under utbildningens gång – allt samlat på en plats.

Om utbildningen

  • Programsida på vår utbildningswebb för dig som är intresserad av att söka utbildningen 
  • Utbildningsplan – senaste version. Spara den version som gällde när du antogs. Beskriver vilka kurser som är obligatoriska och vilka som kan bytas ut.
  • Ny student – välkomstbrev för nyantagna civilingenjörer, med första periodens litteraturuppgifter
  • Civilingenjörsportalen – gemensam information för antagna vid våra fem civilingenjörsprogram
  • Välkomstslajds – viktig information som visades under uppropet för alla civilingenjörsettor 2018-08-20
  • Välkomstslajds civil data –  visades för ettorna på programinformationen den 2018-09-03

Ramschema

När går respektive kurs och vilken litteratur ska jag köpa?


Schema

  • Schemasystemet Timeedit  – I programschemat för TDTEA för din kull ser du även kurser som du ännu inte registrerat dig på. Du kan exportera till mobilen, men notera exportens tidsbegränsning - därefter behöver den uppdateras. Du kan kombinera flera kurser till ett schema. Notera att om du omregistrerar dig eller läser enligt individuellt schema stämmer inte programschemat. Kortlänkar: 
  • Mitt schema – Mittuniversitetets eget schemagränssnitt på studentportalen. Mitt schema visar bara kurser du är registrerad och omregistrerad på, och även detta kan exporteras till mobilen, men då syns inte vilken labbgrupp som labbar när och detaljerad info om schemahändelsen. Här kan du även boka grupprum.
  • Tentamensschema för civilingenjör datateknik alla kullar


Individuell studieplan

Du som behöver läsa kurser i annan ordning eller byta ut kurser, exempelvis för att du har läst på annat lärosäte eller inte uppfyller tröskelprövningen inför år 2, kan få en individuell studieplan.


Socialt studentliv


Senare i utbildningen


Näringslivsanknytning

Utöver de akademiska meriter som vi kan förmedla behöver du egna praktiska erfarenhet och ett kontaktnät. Vi rekommenderar därför att du söker sommarjobb inom IT-branchen efter årskurs 2, att du börjar bygga ditt kontaktnät redan under utbildningen genom att hälsa på företag på mässor, delta i mentorskapsprogram, hackaton, IT-branchkvällar, gästföreläsningar, studiebesök, och många andra aktiviteter. 


Utvärdering

Eventuella frågor och synpunkter till programansvarig är varmt välkomna.

Programansvariga:


Magnus Eriksson (främst för år 1-3)
E-post: magnus.eriksson@miun.se 
Telefon: 010-142 87 40
Arbetsrum: L431, Campus Sundsvall

Stefan Forsström (främst för år 4-5 - tjänstledig våren 2019)
E-post: stefan.forsstrom@miun.se 
Telefon: 010-142 8574
Arbetsrum: L427, Campus Sundsvall

Jimmy Åhlander (biträdande under våren 2019)
E-post: jimmy.ahlander@miun.se 
Telefon: 010-142 8690
Arbetsrum: L325, Campus Sundsvall