Civilingenjör i elektroteknik

Spara favorit 23 maj maj 2019
elektronik

Denna sida innehåller information för dig som är student på programmet Civilingenjör i elektroteknik (samt Civilingenjör i elektroniksystem)

Om utbildningen

 • Ny student - här hittar du som ny student information inför första terminen (inkl. litteraturlista för första terminen).
 • Välkommstpresentation - bilder som visades under uppropet (2018-08-20).
 • Utbildningsplan - senaste version av programmets utbildningsplan. Tänk på att det är versionen när du antogs som gäller.
 • Examensbeskrivning - för civilingenjörsutbildningar på Mittuniversitetet.
 • Civilingenjörsportalen - gemensam information för alla civilingenjörsprogram på Mittuniversitetet.

 

Ramschema

Ramschemat ger dig en överblick över vilka kurser som du ska läsa under läsåret.

 

 

Kursplaner

I kursplanerna hittar du de viktigaste informationer för en specifik kurs. Här kan du t.ex. läsa om kursens mål, innehål, examinationsmoment och kurslitteratur.

Det är lättast att hitta rätt kursplan om du har kursens kurskod. Kurskoden står, t.ex. i ramschemat. För att söka kursplan, går till https://www.miun.se/kursplaner.

 

Schema

 • Läsperiodsindelning 18/19 - Vårt akademiska år är indelat i fyra läsperioder. Indelningen för 18/19 samt tentaveckorna kan du hitta i denna grafik.
 • Mitt schema - Mittuniversitetets eget schemagränssnitt på studentportalen. Här visas bara kurser du är registrerad på (gäller även omregistrerade kurser). Här kan du även boka grupprum.
 • TimeEdit - ett mer komplext vertyg. Här kan du se scheman av program, kurser, personal och lokal. Du kan se schemat av kurser du är inte registrerad på. Tänk på att programschemat kanske inte stämmer överens med ditt personliga schema om du läsa enligt individuellt studieplan.
 • Tentamensschema - i TimeEdit kan du även hitta en översikt av alla tentamen i Sundsvall.

 

Individuell studieplan och studievägledning

Det finns många anledningar för att läsa kurser i en annan ordning än det som står i ramschemat, eller för att byta ut kurser. I dessa fall ska du, tillsammans med programansvarig, ta fram en individuell studieplan. Individuella studieplan tas, i vanligt ordning, fram innan höstterminen och gäller för ett år. Om du tror att du behöver en individuell studieplan, kontakta programansvarig i god tid för att boka in ett studievägledningsmöte.

Om du har slutförda kurser från tidigare studier som liknar kurser du ska läsa nu, kan du tillgodoräkna dessa kurser

 

Examensarbeten

Under dina studier kommer du att genomföra två examensarbeten (självständiga arbeten): Ett examensarbete på grundläggande nivå i slutet av årskurs 3, och ett examensarbete på avancerad nivå i slutet av årskurs 5. Du kommer att bli inbjuden till en introduktionsträff i början av åk 3 och åk 5, där du får mer information om genomförandet.

Vi ser gärna att examensarbeten genomförs i samarbete med företag (speciellt på grundläggande nivå). Detta krävs att du i god tid funderar på arbetets inriktning och funderar på vilka företag som kan vara intressanta att arbeta med.

 

Att studera utomlands

Att studera en del av utbildningen utomlands ser inte bara bra ut på din CV, utan är en upplevelse som är värdeful både för livet och karriär. Om du funderar på att studera en eller två terminer utomlands, så är det bra att kontakta programansvarig tidigt för att planera vilken termin / vilka terminer som lämpar sig för detta.

Du kan även titta på våran lista med rekommenderade lärosäten för utomlandsstudier och prata med våran kontaktperson för internationalisering inom elektronik, Claes Mattsson.

 

Näringslivsanknytning

 • Mentorprogrammet - ger dig möjlighet att få en mentor från näringslivet som kan vara en bra stöd för karrierplanering och hjälpar dig att skapa ditt eget näringslivsnätverk. Deltagande i mentorprogrammet är mest lämpligt för studenter i åk 3 och 4.
 • Sundsvalls akademiska arbetsmarknadsmässan (SAAM) - är en mässa som arrangeras varje år. Mässan är ett bra tillfälle att träffa företagsrepresentanter och, till exempel, diskutera projekt för examensarbetet.
 • Branschsamverkan för hållbar resurseffektivitet - är en plattform som arrangerar olika events för att stärka samarbete mellan Mittuniversitetets utbildningar och näringslivet. Plattformen kan även hjälpa med kontakt till regionala företag.

 

Socialt studentliv

 

Andra länkar

 

 Programansvarig:

Sebastian Bader
E-post: sebastian.bader@miun.se
Telefon: 010-142 80 95
Arbetsrum: S221