Civilingenjör i teknisk design

Välkommen till Civil­ingen­jörs­utbild­ningarna vid Mitt­univer­sitetet

Denna portalsida riktas till dig som är antagen vid en av Mittuniversitetets sex civilingenjörsutbildningar. Under utbildningens gång kommer du att få praktisk information här som är gemensam för utbildningarna.

Aktuellt

Sidan uppdaterades 2022-09-20