web

Programsidor för dig som är student på programmet Webbutveckling.

 

Om utbildningen

Ramschema

När går respektive kurs och vilken litteratur ska jag köpa?

Schema

  • Studieinformation
  • Schemasystemet Timeedit - här kan du söka på enstaka kurser eller för programmet (sök på "tweug" och välj din årskull)
  • Mitt schema - här ser du ditt schema. Kan skilja lite från programschemat om du av någon anledning läser med ett individuellt schema. Härifrån kan du även exportera ditt schema till exempelvis din mobiltelefon.

Komma igång med Mittuniversitetets olika system

  • Moodle - Moodle är den lärplattform vi använder för våra kurser. Här dyker de kurser du registrerat dig på upp. Härifrån kommer du åt varje kurs material så som laborationer, projekt etcetera.
  • Zoom - Föreläsnings-plattformen som används för föreläsningar och andra typer av möten.
    Här hittar du mer information och stöd kring det digitala verktyget Zoom, miun.se/student/zoom
  • Studentwebben - den plats du befinner dig på nu. Härifrån kan du se ditt schema, registera på kurser, se dina studieresultat med mera.

Komma igång med webbutveckling samt installera utvecklingsmiljö

På följande länk - webbutveckling.miun.se/introduktion - kan du få en introduktion om ämnet "webbutveckling" samt lite tips och råd vad det gäller de programvaror du behöver installera för att genomföra de två inledande kurserna.

Programvaror

Som student har du tillgång till en uppsättning programvaror från universitetet. 
Du hittar dessa här: Programvaror för studenter

 

Programansvariga

Mattias Dahlgren

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428695