Beställa intyg om dina studier

Spara favorit 3 jul juli 2019
Faktura

Du kan skriva ut intyg i PDF-format på svenska eller engelska.

Gå till Mitt Ladok  och logga in.

Där väljer du "Intyg" i listen och välj knappen Hämta intyg .Du kan också välja Intyg om förväntat deltagande, Registreringsintyg och om du läst på andra lärosäten ett Nationellt resultatintyg.

Gå till Mitt Ladok

 

Läs mer

Studenttjänster