Här har vi samlat ihop några av de tjänster som du dagligen har nytta av som student på Mittuniversitetet.

Min profil

Här kan du ändra personliga inställningar, lägga upp profilbild och se din kvota.

Mina filer

Här hittar du dina dokument, bilder och andra filer.

Mina kurser i Moodle

Här når du dina kurser i Moodle som är universitetets lärplattform. Här hittar du kursmaterial, gruppindelningar med mera.

Mitt schema

Du kan se ditt aktuella kursschema. I kursschemat ser du plats och tid då din salstentamen ges.

MIUN-kortet

Med universitetskortet kan du låna böcker på universitetsbiblioteket, få tillgång till datorsalar och kortet gäller som passerkort.

Sök ditt schema

Här kan du göra en schemautsökning på kurs-, program- och lokalscheman.