Tentamensanmälan

Spara favorit 16 jul juli 2019
Tentamenskrivning på universitet

Här kan du anmäla eller avanmäla dig till tentamen.

Du anmäler du dig till tentamen på prov inom kurs via mitt Ladok. För att du skall kunna anmäla dig till tentamen krävs:

  • Att du är registrerad på kursen
  • Att avdelningen har uppdaterat provet för anmälan

Du kan också avanmäla dig om du ångrar dig. Avanmälan kan dock endast göras inom den tillåtna anmälningstiden för tentamen.

Om önskat alternativ inte visas, vänd dig till avdelningen för ytterligare information.

Tentamen på annan ort

Inom Mittuniversitetet: Har du önskemål att tentera på annan campusort än där kursen ges måste du vända dig till den andra ortens tentamenssamordnare samt din fakultetsadministratör.

Utanför Mittuniversitetet: Du som läser distanskurser har möjlighet att tentera på andra orter.
Läs informationen som finns på sidan Salstentamen på annan ort.

Rätt till pedagogiskt stöd

Du skall anmäla dig till tentamen via Mitt Ladok.

Har du inte ansökt om stöd eller har funderingar om hur det fungerar, läs informationen på sidan pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning.

Tentamen på äldre kurser

Önskar du att tentera på kurs som inte längre ges måste du vända dig till avdelningen för ytterligare information.

Gå till Mitt Ladok

Tentamenslänkar

Ladok

Mitt Ladok

Här anmäler du dig till tentamen (som är obligatorisk), ser dina resultat, registrerar dig på kurs och byter din e-postadress samt ansöker om examen.

Annan ort

Om salstentamen på annan ort

Som student vid Mittuniversitetet kan du alltid tentera på våra campus i Sundsvall eller Östersund, läser du distanskurser så finns det även möjlighet att tentera på annan ort. Tentamen måste alltid skrivas samma datum och tid som på campus.

Studenter i klassrum

Pedagogiskt stöd vid tentamen

Här kan du göra en ansökan om pedagogiskt stöd vid tentamen.

Annan ort

Tentamen på annan ort

Som student vid Mittuniversitetet kan du alltid tentera på våra campus i Sundsvall eller Östersund, läser du distanskurser så finns det även möjlighet att tentera på annan ort. Tentamen måste alltid skrivas samma datum och tid som på campus.