Utlandsstudier och Learning Agreement?

Spara favorit

Om du har genomfört studier utanför Norden och vill ta med dessa i en kommande examen så måste du ansöka om att få tillgodoräkna dessa. 

Vid utbytesstudier via Mittuniversitet, bifoga Learning Agreement. Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier sker efter hemkomst när du fått dina betyg från värduniversitetet. Beställ ett officiellt betygsutdrag från värduniversitetet innan hemresa och ta med kursplanerna hem. Vid en ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier bifoga Learning Agreement (om sådant har skrivits), kursplaner och officiellt studieintyg/betygsutdrag. 

Learning Argeement är en skriftlig överenskommelse gällande ditt val av kurser under utbytet. Din institution eller International Relations Office kan ge dig mer information.

 För civilingenjörer, se frågan nedan; Om jag läser inom ett civilingenjörsprogram?