När behöver jag inte ansöka via tillgodoräknandeformuläret via studentwebben?

Spara favorit

Om du har slutförda kurser från erkänt svenskt eller nordiskt lärosäte, och har utrymme i din examen att ta med valfria kurser eller kurser som tillhör samma huvudområde som din examen avser, kan du ansöka om att ta med dessa kurser i samband med att du gör din examensansökan. Då tillgodoräknar du dig avklarade kurser från annat lärosäte direkt in i din examen vid Mittuniversitetet. Detta gäller främst dig som söker högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen.

Mer information om examen och examensbeskrivningar