Om jag läser inom ett civilingenjörsprogram och önskar ansöka om tillgodoräknande?

Spara favorit

Du som läser inom civilingenjörsprogram och önskar tillgodoräkna dig tidigare meriter kan gå tillväga på lite olika sätt beroende på tidigare meriter och vad ansökan om tillgodoräknande avser.

Om du önskar ansöka om att få tillgodoräkna dig en specifik kurs eller moment så kan du ansöka via webb-formuläret och därefter bifoga de handlingar som ska ligga till grund för ansökan.

Om din ansökan om tillgodoräknande avser en eller flera tidigare meriter som inte har en specifikt given motsvarighet inom programmet vid Mittuniversitet eller om din ansökan om tillgodoräknande gäller utbytesstudier, kontakta programansvarig för en första kartläggning samt vägledning för att underlätta hanteringen av din framtida ansökan om tillgodoräknande. Ta med underlag som åberopas, vid kartläggningen.

Bilagor att bifoga vid byte av kurs/kurser inom program:

  • Blankett för byte/tillgodoräknande av kurs inom civilingenjörsprogram
  • Studieintyg/resultatintyg
  • Kursplan/er och litteraturlista

Bilagor att bifoga vid utbytesstudier: 

  • Learning Agreement (signerat av båda lärosätena)
  • Blankett för byte/tillgodoräknande av kurs inom civilingenjörsprogram
  • Studieintyg/resultatintyg
  • Kursplan/er och litteraturlista